2 lutego, wtorek.

Spotkanie nie odbędzie się.

9 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Wojciech Sala:

Polskie dzieci maharadży. Jak dobro pokonało zło Syberii.

16 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,1 ...

23 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Zebranie Zarządu i Poranek klubowy.