KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2010

Spis wszystkich programów
styczeń 2010  marzec 2010

2 lutego, wtorek.

Spotkanie nie odbędzie się.

9 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Wojciech Sala:

Polskie dzieci maharadży. Jak dobro pokonało zło Syberii.

16 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,1 ...

23 lutego, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

900 Zebranie Zarządu i Poranek klubowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY