7 listopada, wtorek, w salce KIK

1000 Czesława Ziegler:

Różaniec za zmarłych członków Klubu

14 listopada, wtorek, w salce KIK

1000 Wanda Budek:

Postać księdza Stolarczyka założyciela zabytkowego cmentarza w Zakopanem "Na Pęksowym Brzysku"

21 listopada, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (10): Rozdział 5 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

28 listopada, wtorek, w salce KIK,

1000 Wojciech Sala :

Uzależnienia