10 kwietnia, Wielki Piątek, Kościół Św. Mikołaja.

2200-2300 Czuwanie Klubu Inteligencji Katolickiej u Grobu Pańskiego

14 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1600 Zebranie konstytutywne Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.9,51-...

1800 Święcone

21 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Laski - tam są korzenie Klubów Inteligencji Katolickiej i Laski - jubileusz 50 lecia zawierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe Królowej Meksyku.

28 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Z twórczości ks. Michała Potaczało:

Ginąca puszcza