KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2009

Spis wszystkich programów
marzec 2009  maj 2009

10 kwietnia, Wielki Piątek, Kościół Św. Mikołaja.

2200-2300 Czuwanie Klubu Inteligencji Katolickiej u Grobu Pańskiego

14 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1600 Zebranie konstytutywne Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.9,51-...

1800 Święcone

21 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Laski - tam są korzenie Klubów Inteligencji Katolickiej i Laski - jubileusz 50 lecia zawierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe Królowej Meksyku.

28 kwietnia, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Z twórczości ks. Michała Potaczało:

Ginąca puszcza

SERDECZNIE ZAPRASZAMY