12 lutego 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

930 Krąg Biblijny z Ks. Romanem Sławeńskim:

"Zacheusz." (Łk.19.1-10).

 

26 lutego 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 Adhortacja Apostolska "Evangelii gaudium" Ojca Świętego Franciszka - spotkanie prowadzi Wojciech Sala

1100 Zebranie Zarządu