KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2014

Spis wszystkich programów
styczeń 2014  marzec 2014

12 lutego 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

930 Krąg Biblijny z Ks. Romanem Sławeńskim:

"Zacheusz." (Łk.19.1-10).

 

26 lutego 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 Adhortacja Apostolska "Evangelii gaudium" Ojca Świętego Franciszka - spotkanie prowadzi Wojciech Sala

1100 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY