7 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Alina Jaśko:

Wspomnienie o śp. ks. Janie Twardowskim - poecie.

14 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Zenon Urbaczka:

Formy kultu Bożego Miłosierdzia przekazane św. Faustynie Kowalskiej.

22 lutego, środa, w salce KIK

1000 Ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (4): Ewangelia wg św. Łukasza.Rozdział 2

28 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Wanda Budek

Zagrożenia katolicyzmu we współczesnym świecie.