KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2006

Spis wszystkich programów
styczeń 2006  marzec 2006

7 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Alina Ja¶ko:

Wspomnienie o ¶p. ks. Janie Twardowskim - poecie.

14 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Zenon Urbaczka:

Formy kultu Bożego Miłosierdzia przekazane ¶w. Faustynie Kowalskiej.

22 lutego, ¶roda, w salce KIK

1000 Ks. Roman Sławeński

Kr±g Biblijny (4): Ewangelia wg ¶w. Łukasza.Rozdział 2

28 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Wanda Budek

Zagrożenia katolicyzmu we współczesnym ¶wiecie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY