KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w styczniu 2012

Spis wszystkich programów
grudzień 2011  luty 2011

8 stycznia, niedziela, ul. Mickiewicza 7, I p.

1500Spotkanie Opłatkowe

12 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II. "Wstańcie, chodźmy".

19 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny Łk.13,22-30

26 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 "Pan Bóg nie robi błędów" Rozmowa o siódmym przykazaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY