8 stycznia, niedziela, ul. Mickiewicza 7, I p.

1500Spotkanie Opłatkowe

12 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II. "Wstańcie, chodźmy".

19 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny Łk.13,22-30

26 stycznia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 "Pan Bóg nie robi błędów" Rozmowa o siódmym przykazaniu.