KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w marcu 2010

Spis wszystkich programów
luty 2010  kwiecień 2010

2 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wojciech Sala:

Lektura Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE.

9 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Anna Sala:

Tradycje postu.

16 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wieczór klubowy i Zebranie Zarządu.

23 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,5 ...

30 marca, wtorek.

Spotkanie nie odbędzie się.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY