2 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wojciech Sala:

Lektura Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE.

9 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Anna Sala:

Tradycje postu.

16 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wieczór klubowy i Zebranie Zarządu.

23 marca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,5 ...

30 marca, wtorek.

Spotkanie nie odbędzie się.