3 lipca, wtorek, godz. 1700 w salce KIK

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Obecność Członków KIK obowiązkowa.

Sprawozdanie do wglądu u sekretarza KIK.