KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lipcu 2007

Spis wszystkich programów
czerwiec 2007  sierpień 2007

3 lipca, wtorek, godz. 1700 w salce KIK

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Obecność Członków KIK obowiązkowa.

Sprawozdanie do wglądu u sekretarza KIK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY