5 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Przygotowanie do XXV Tygodnia Kultury Chrześciajńskiej i XXX-lecia Klubu.

9-16 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

19 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II: „Wstańcie, chodźmy” Cz.IV. Ojcostwo biskupa.

28 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 - Sprawozdanie z Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
- Zebranie Zarządu.