KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w październiku 2011

Spis wszystkich programów
wrzesień 2011  listopad 2011

5 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Przygotowanie do XXV Tygodnia Kultury Chrześciajńskiej i XXX-lecia Klubu.

9-16 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

19 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II: „Wstańcie, chodźmy” Cz.IV. Ojcostwo biskupa.

28 października, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 - Sprawozdanie z Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
- Zebranie Zarządu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY