KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w marcu 2008

Spis wszystkich programów
luty 2008  kwiecień 2008

4 marca, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

Udział w Misjach Świętych.

11 marca, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Sala

Z cyklu "Święci naszego czasu"
Św. Józef Sebastian Pelczar.

18 marca, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

Udział w Wielkim Tygodniu.

25 marca, wtorek, w salce KIK.

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (18)
Ewangelia wg św. Łukasza 8, 4-21.

 

"Święcone"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY