4 marca, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

Udział w Misjach Świętych.

11 marca, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Sala

Z cyklu "Święci naszego czasu"
Św. Józef Sebastian Pelczar.

18 marca, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

Udział w Wielkim Tygodniu.

25 marca, wtorek, w salce KIK.

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (18)
Ewangelia wg św. Łukasza 8, 4-21.

 

"Święcone"