KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w grudniu 2005

Spis wszystkich programów
listopad 2005  styczeń 2006

6 grudnia (wtorek) w salce KIK

1000Irena Radym

Nasz Patron Święty Mikołaj

13 grudnia (wtorek) w salce KIK

1000Wojciech Sala

Dziedzictwo Solidarności

21 grudnia (środa) w salce KIK

1000 Ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (2) Ewangelia wg św. Łukasza Rozdział 1

SERDECZNIE ZAPRASZAMY