1 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Sala

Z cyklu "Świadectwo Jana Pawła II"
Fragmenty książki "Pamięć i tożsamość".

8 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Wojciech Sala

Co słychać w Radzie Porozumienia KIK?

15 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (19)
Ewangelia wg św. Łukasza 8, 22-53.

22 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Wieczór klubowy

29 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Zebranie Zarządu