KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2008

Spis wszystkich programów
marzec 2008  maj 2008

1 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Sala

Z cyklu "Świadectwo Jana Pawła II"
Fragmenty książki "Pamięć i tożsamość".

8 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Wojciech Sala

Co słychać w Radzie Porozumienia KIK?

15 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (19)
Ewangelia wg św. Łukasza 8, 22-53.

22 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Wieczór klubowy

29 kwietnia, wtorek, w salce KIK.

1700 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY