KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2007

Spis wszystkich programów
styczeń 2007  marzec 2007

6 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Alina Jaśko, Zenon Urbaczka

Św. Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie

13 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Katarzyna Sala

Państwo Boże - państwo ziemskie u św. Augustyna.

20 lutego, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (12): Rozdział 6 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

27 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Poranek klubowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY