6 lutego, wtorek, w salce KIK

1000 Alina Jaśko, Zenon Urbaczka

Św. Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie

13 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Katarzyna Sala

Państwo Boże - państwo ziemskie u św. Augustyna.

20 lutego, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (12): Rozdział 6 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

27 lutego, wtorek, w salce KIK,

1000 Poranek klubowy