KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w maju 2006

Spis wszystkich programów
kwiecień 2006  czerwiec 2006

2 maja, wtorek

Spotkanie nie odbędzie się.

9 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala:

Projekt e-Teacher. Konsekwencje peadgogiczne rewolucji informacyjnej.

16 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko:

Z historii Kościoła

23 maja, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (7): Rozdział 4 Ewangelii wg św. Łukasza

30 maja, wtorek, w salce KIK,

1800

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
- Obecność Członków KIK obowiązkowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY