2 maja, wtorek

Spotkanie nie odbędzie się.

9 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala:

Projekt e-Teacher. Konsekwencje peadgogiczne rewolucji informacyjnej.

16 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko:

Z historii Kościoła

23 maja, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (7): Rozdział 4 Ewangelii wg św. Łukasza

30 maja, wtorek, w salce KIK,

1800

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
- Obecność Członków KIK obowiązkowa