KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w listopadzie 2007

Spis wszystkich programów
październik 2007  grudzień 2007

6 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Czesława Ziegler

Błogosławiona Celina Borzęcka.

13 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Poranek patriotyczny

20 listopada, wtorek, w salce KIK

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (16): Ewangelia wg św. Łukasza

27 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Poranek Klubowy

1000 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY