6 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Czesława Ziegler

Błogosławiona Celina Borzęcka.

13 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Poranek patriotyczny

20 listopada, wtorek, w salce KIK

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (16): Ewangelia wg św. Łukasza

27 listopada, wtorek, w salce KIK

900 Poranek Klubowy

1000 Zebranie Zarządu