13 listopada 2013, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.18, 9-17