10 kwietnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.16, 19-31

 

23 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Anna Górska:

Ks. Kardynał August Hlond - Polak w wielkim stylu.

1800 Zebranie Zarządu