28 listopada, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.16, 1 i dalsze

 

7 listopada, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

Udział Klubu w rekolekcjach parafialnych