KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2005

Spis wszystkich programów
marzec 2005  maj 2005

1 kwietnia, wtorek, w salce KIK,

1700 Wieczór klubowy - wspomnienie o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

13 kwietnia, środa, w Muzeum - Dom Urbańczyka

1700 Promocja nowej książki Heleny Chłopek "PÓJDĘ TAM".

19 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala

Rok Eucharystii - czytanie listu "MANE NOBISCUM DOMINE" Jana Pawła II.

1800 Zebranie Zarządu.

26 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka

Krąg Biblijny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY