KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2013

Spis wszystkich programów
styczeń 2013  marzec 2013

20 lutego, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Zebranie Zarządu

27 lutego, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.16, 16 - 18

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY