KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w marcu 2013

Spis wszystkich programów
luty 2013  kwiecień 2013

19 marca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p. (wind±)

1700 Zebranie Zarz±du

26 marca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p. (wind±)

godz. 1700 I termin i godz. 1715 II termin Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.

29 marca, Wielki Pi±tek, Kościół św. Mikolaja w Chrzanowie.

2200 - 2300 Czuwanie członków Klubu u Grobu Pańskiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY