19 marca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p. (wind±)

1700 Zebranie Zarz±du

26 marca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p. (wind±)

godz. 1700 I termin i godz. 1715 II termin Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.

29 marca, Wielki Pi±tek, Kościół św. Mikolaja w Chrzanowie.

2200 - 2300 Czuwanie członków Klubu u Grobu Pańskiego.