7 września, wtorek, na wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej, II p.

1700 Anna i Wojciech Salowie:

Śladami św. Józefa Bilczewskiego: Lwów - Wilamowice .