4 czerwca, sobota.

645 - 2000. XXXI Pięlgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Grupę z Chrzanowa poprowadzi nowo wyświęcony ks. Lech Wołowski. Wyjazd o godz. 645 spod Urzędu Skarbowego ul. Garncarska 9. Powrót do Chrzanowa ok. godz. 2000.

7 czerwca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Rozmowy o Dekalogu z cyklu „Pan Bóg nie robi błędów”. Lektura rozmowy o piątym przykazaniu z ks. Janem Sikorskim, krajowym duszpasterzem więziennictwa.

14 czerwca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 W rocznicę beatyfikacji błogosławionego Jerzego Popiełuszki.

21 czerwca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Andrzej Florczak: Krąg Biblijny Łk.12

28 czerwca, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Błogosławiony Jan Paweł II: „Wstańcie, chodźmy” Cz.II. Działalność biskupa

1800 Zebranie Zarządu