5 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Ostatki.

12 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Droga krzyżowa

19 lutego, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

800 Msza św. za ś.p. Wandę Wiśniowską

w salce KIK,

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (17): Ewangelia wg św. Łukasza

26 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Poranek klubowy. Zebranie Zarządu.