KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2008

Spis wszystkich programów
styczeń 2008  marzec 2008

5 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Ostatki.

12 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Droga krzyżowa

19 lutego, wtorek, w kościele św. Mikołaja.

800 Msza św. za ś.p. Wandę Wiśniowską

w salce KIK,

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (17): Ewangelia wg św. Łukasza

26 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 Poranek klubowy. Zebranie Zarządu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY