Strona główna Strona główna kalendarium

Z życia Klubu. Trzecia dekada (2001 - 2010).

XX ← 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| →XL


2001

6 stycznia

Opłatek Klubowy


13 stycznia

Wspólne kolędowanie stowarzyszeń działających w Chrzanowie.


9 czerwca

XXI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę


10 listopada 2001 r.

XX-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie


16 grudnia 2001 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

...

2002

1 stycznia

Opłatek Klubowy


1 kwietnia

Tradycyjne Święcone


1 czerwca

XXII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.


2 lipca

II Piknik KIK-u w Młoszowej


1 września

Strona Sanktuarium w Płokach na stronach Klubu.
Zmiany w strukturze stron poświęconych Słudze Bożemu ks. Michałowi Rapaczowi


27-29 września

Spotkanie Prezesów KIK w Polsce w Sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie.


14 grudnia

Powstanie strony zespołu „Numen”


2003

4 stycznia

Opłatek Klubowy.


28 stycznia 2003 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu
Nowe władze Klubu


styczeń

Powstał katalog wirtualny biblioteki Klubu
Nowości w bibliotece Klubu
- "Przegląd Powszechny" Nr 9, 10 i 12 z 2002 r., (dar sympatyka Klubu, grudzień 2003 r.)
- "Więź" Nr 8-12 z 2002 r.(dar sympatyka Klubu, grudzień 2003 r.)
- "W drodze" Nr 7-12 z 2002 r. i 2-6 z 2003 r., (dar sympatyka Klubu, październik 2003 r.).
- Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
- Raport z badań i Synteza raportu. Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2003 (październik 2003 r.)


7-8 czerwca

XXIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę


2 lipca

III Piknik KIK-u w Młoszowej


05-12 pazdziernika 2003 r.

XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie

...

2004

1 stycznia

Nowości w bibliotece Klubu:
- "Jan Paweł II i Ziemia Chrzanowska". Katalog wystawy w Muzeum w Chrzanowie, (dar dyrektora Muzeum)
- Judaika w zbiorach Muzeum w Chrzanowie. Katalog, (dar dyrektora Muzeum)


3 stycznia

Opłatek Klubowy


12-14 marca

V Zjazd Gnieźnieński - Europa Ducha.


30 marca

Walne Zebranie Sprawozdawczo Klubu .


5 czerwca

XXIV Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę .


6 lipca

IV Piknik KIK-u w Młoszowej


24-29 lipca

Światowy Kongres Pax Romana w Warszawie i Krakowie.


10-18 października 2004 r.

XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie:
Program Tygodnia
Relacja z przebiegu
-» Zapis dyskusji w Libiążu "Kościół - praca - pieniądze" (1), (2), (3).


23 października

Spotkanie z ks. bp Józefem Guzdkiem.


2005


18-20 marca

Rekolekcje z ks. Herbertem Hlubkiem w Ośrodku Karmelitańskim na Groblach:
Konferencja I
Idąc za Józefem
Kim jest chrześcijanin
Alina Jaśko: "Moje wyjątkowe rekolekcje"


17 maja

Wspomnienie o Janie Pawle II - spotknie z ks. dr Stefanem Misińcem.


4 czerwca

XXV Jubileuszowa Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.
-» Relacja na stronach Porozumienia.
KIK w Chrzanowie wybrany ponownie do Rady Porozumienia..


11-12 czerwca

Rozpoczął się III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.


10 sierpnia

V Piknik KIK-u w Młoszowej.


16 listopada

Rozpoczęły się spotkania w kręgu biblijnym pod kierunkiem ks. Romana Sławeńskiego, nowo powołanego proboszcza parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej udał się z prośbą o prowadzenie kręgów biblijnych. Wcześniej, przez lata kręgi biblijne w KIK prowadziły osoby świeckie. Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (1). Jak czytać Pismo święte.


21 grudnia

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (2). Prolog. Zapowiedź narodzenia Jana. Łk. 1,1-25.

...

2006

7 stycznia

Opłatek Klubowy


16 stycznia

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (3). Zwiastowanie Łk. 1,26-38


22 lutego

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (4). Narodzenie Jezusa. Pasterze u żłóbka. Obrzezanie. Ofiarowanie w śwątyni. Starzec Symeon. Proroctwo Symeona. Prorokini Anna. Powrót do Nazaetu. Łk. 2,1-40.


22 marca

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (5). Dwunastoletni Jezus w świątyni. Życie w Nazarecie. Łk. 2,41-52.


18 kwietnia

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (6). Jan Chrzciciel. Wezwanie do nawrócenia. Szczególne wskazania. Świadectwo Jana o Mesjaszu. Uwięzienie Jana. Chrzest Jezusa. Rodowód Jezusa. Łk. 3,1-38..


23 maja

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (7). Kuszenie na pustyni. Łk. 4,1-13..


30 maja

Nowe władze Klubu. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.


3 czerwca

XXVI Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.


27 czerwca

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (8). Pierwsze wystąpienie. Jezus w Nazarecie. Jezus w Kafarnaumu. Uzdrowienie opętanego. W domu Piotra. Jezus opuszcza Kafarnaum. Łk. 4,14-44.


16 sierpnia

VI Piknik Klubowy w Młoszowej


26 września

Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (9). Nauczanie z łodzi. Obfity połów. Uzdrowienie trędowatego. Łk. 5,1-16.


15-21 października 2006 r.

Dzień Papieski.
XX Tydzień Kultury Chrześciajańskiej w Chrzanowie.
XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

 • Program
 • Ks. Roman Sławeński: "W szkole trzech krakowskich świętych." (poniedziałek)
 • Wojciech Sala: "Krótka informacja o KIK w Chrzanowie." (sobota)


  21 listopada

  Krąg biblijny (10). Łk. 5.


  12 grudnia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (11). Łk. 5 i 6.


 • 2007

  6 stycznia

  Opłatek Klubowy

  ?

  Rada Kultury

  ?

  Opłatek Akcji Katolickiej


  20 lutego

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (12). Łk. 6,1-11.


  20 marca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (13). Łk. 6,12-26.


  31 marca

  III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. XIV Kongres tematyczny "Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka" Warszawa


  3 kwietnia

  W 2 rocznicę śmierci Jana Pawła II - wystawa w Muzeum w Chrzanowie.


  16 maja

  Wojciech Sala: "Internet narzędziem ewangelizacji?"


  2 czerwca

  XXVII Ogólnopolska pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasna Górę.


  31 maja

  Biuletyn nr 31. Życzenia.* Spotkania w Klubie w październiku, listopadzie i grudniu.* Kręgi biblijne z ks. R. Sławeńskim (9): Nauczanie z łodzi, obfity połów. * List z hospicjum. *XXV lat KIK Chrzanów * ks. R. Sławeński: W szkole trzech krakowskich świętych. * W. Sala: Krótka informacja o KIK Chrzanów.


  21 sierpnia

  VII Piknik w Młoszowej


  11-18 października 2007 r.

  Jan Paweł II - obrońca godności człowieka: Dzień Papieski. XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie.

  2008

  6 stycznia

  Opłatek Klubowy


  20 lutego

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (17). Łk. 8,1-4.


  25 marca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (18). Łk. 8,4-21.


  15 kwietnia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (19). Łk. 8,22-53.


  20 maja

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (20). Łk. 8.


  2 czerwca

  XXVIII Ogólnopolska pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasna Górę.


  17 czerwca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (21). Łk. 8.


  16 września

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (22). Łk.8.


  7 października

  Anna Górska: "Impresje z Manoppello" Refleksje uczestnika z pielgrzymki do Sanktuarium świętego Oblicza.


  12-19 października 2008 r.

  Dzień Papieski.
  XXII Tydzień Kultury Chrześciajańskiej w Chrzanowie.


  4 listopada

  Modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym.


  18 listopada

  Ks. Jan Żurowski: Krąg biblijny (23). Łk.9,1-9.


  16 grudnia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (24). Łk.9,10-17.  2009

  4 stycznia

  Opłatek Klubowy


  13 stycznia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (25). Łk.9,18-27.


  17 lutego

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (26). Łk.9.


  24 marca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (27). Łk.9.


  14 kwietnia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (28). Łk.9,51.


  12 maja

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (29). Łk.10,1.


  16 czerwca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (30). Łk.10,13.


  11-18 października 2009 r.

  XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie "Jan Paweł II papież wolności"


  23 listopada

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (31). Łk.10.


  7 grudnia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (32). Łk.10,25.

  ...

  2010

  3 stycznia

  Opłatek Klubowy


  12 stycznia

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (33). Marta i Maria. Łk.10,38-42.


  16 lutego

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (34). Modlitwa. Łk.11,1-4.


  11 marca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (35). Natrętny przyjaciel. Wytrwałość w modlitwie. Łk.11,5-13.


  25 maja

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (36). Złośliwe zarzuty. Łk.11,14-23.


  22 czerwca

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (37). Nawrót do grzechu. Łk.11,24-26.


  10-17 października 2010 r.

  XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie "Jan Paweł II - Odwaga świętości"

  sobota, 16

  Pielgrzymka do sanktuariów w Wilamowicach - miejscu urodzin św Józefa Bilczewskiego, w Szczyrku i Wadowicach.


  niedziela, 17

  Janusz Saługa


  9 listopada

  Ks. Roman Sławeński: Krąg biblijny (38). Prawdziwi błogosławiemi. Znak Jonasza. Światło. Łk.11,27-36..


  Pięć lat minęło od pierwszego kręgu z księdzem Proboszczem. Serdecznie dziękujemy za wieloletni trud. Prosimy o kolejne spotkania przy Słowie.


  ...

  Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka

  Fundacja Opoka