Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 21 Nr 22 Nr 23 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl lipiec-wrzesień 2004 r.

XIX
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
Polak - Europejskim Prezesem Pax Romana
Światowy kongres Pax Romana w Polsce
Spotkania w Klubie: lipiec, wrzesień, październik.
Stopk@

Rys. Marta SalaJan Paweł II Pielgrzym Pokoju

XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w Chrzanowie

10 -18 października 2004


Niedziela 10 października - Dzień Papieski
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

1600 "Otwórzmy nasze serca" Koncert charytatywny na rzecz Hospicjum św. Józefa w Chrzanowie.
Inauguracja XIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie.

Poniedziałek 11 października
Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej - Kolonia Rospontowa

1600 Program poetycki w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Potaczało poświecony patronowi Szkoły.

1700 Msza św. o beatyfikację ks. Michała Potaczało.

Wtorek 12 października
Klub Inteligencji Katolickiej, parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

1700 Wieczór poetycki w wykonaniu Grupy Twórczej Cumulus poświęcony Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej w 25 rocznicę śmierci.

Środa 13 października
Kościół Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

1700 Nabożeństwo różańcowe dla dzieci.

1730 Nabożeństwo Maryjne.

1800 Różaniec.

2000 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Józefa Rapacza. Procesja z figurą Matki Bożej

Czwartek 14 października
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Sala Marmurowa Al. Henryka 30

1700 Ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak: Dialog z islamem nadzieją na pokój.

Piątek 15 października
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Kątach

1700 Msza św. i program w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Kościelca.

Sobota 16 października
Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie

800 Msza św. w intencji Ojca świętego. Śpiewa duet "Ko-Bi" (J. Kosiura, Wł. Bialik)

Libiąskie Centrum Kultury

1000 Dzień Społeczny o Pracy i Bezrobociu. Referat wprowadzający Ks. dr Lucjan Bielas i dr inż. Jerzy Kołodziej: "Kościół, praca, pieniądze" -. Dyskusja z udziałem Klubów Wsparcia Koleżeńskiego Praca z Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Rodziny Kolpinga z Poręby Żegoty, Klubu Inteligencji Katolickiej z Chrzanowa, Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Niedziela 17 października
Sanktuarium w Płokach

1100 Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej z okazji 100 rocznicy urodzin Sł. Bożego ks. Michała Rapacza.

Poniedziałek 18 października
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Sala Marmurowa Al. Henryka 30

1630 Promocja tomiku twórców Ziemi Chrzanowskiej "Biały Pielgrzym" poświęconego Papieżowi. Recytuje Grupa Twórcza Cumulus.

Na spotkania XIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej serdecznie zapraszają organizatorzy:

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie,
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Libiąża,
Burmistrz Chrzanowa.
Burmistrz Libiąża.


Polak - Europejskim Prezesem Pax Romana -
Międzynarodowego Ruchu Intelektualistów Katolickich

Warszawa, dnia 29 lipca 2004 r.
Komunikat Prasowy

W dniach 24-26 lipca 2004 w Warszawie, w Senacie RP, odbył się 29. Światowy Kongres Pax Romana. Tematem obrad było "Ubóstwo i Niesprawiedliwość - jako wyzwania dla etyki i dla kultur".

W dniach 28-29 lipca 2004 w Krakowie miało miejsce Światowe Walne Zebranie Pax Romana. W swoich władzach światowych Pax Romana posiada światowego prezesa, pięciu wiceprezesów będących równocześnie prezesami kontynentalnymi, sekretarza generalnego oraz asystenta kościelnego. Kandydat na prezesa musi uzyskać zgodę Watykanu. W Krakowie prezesem ponownie został wybrany Urugwajczyk Patricio Rode. Natomiast Piotr Cywiński został wybrany na prezesa Pax Romana w Europie. Sekretarzem Generalnym został Paul Ortega z Kraju Basków, b. Światowy szef Stowarzyszenia Klubów UNESCO, a kapelanem światowym pozostał ks. Antoine Sondag z Francji, dyrektor francuskiego Caritas.

Piotr Cywiński urodził się w 1972 roku. Wiele lat mieszkał w Szwajcarii i Francji. Doktor historii, absolwent KUL-u i Uniwersytetu w Strasburgu. Od czterech lat jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Jest również współzałożycielem i przewodniczącym rady Forum Świętego Wojciecha - ekumenicznej płaszczyzny debaty nad rolą chrześcijaństwa w Europie, współtwórcą Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 2003 ("Quo Vadis Europo") i 2004 ("Europa Ducha"). Jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i redaktorem naczelnym polsko-żydowskiego serwisu informacyjnego "Diapozytyw.pl".

Pax Romana powstała po części w 1921 roku, a po części w roku 1947 - jako odpowiedź katolickich akademików i studentów na konieczność budowy pokojowego świata po dwóch wielkich wojnach światowych. Dziś zrzesza ponad 70 stowarzyszeń i ruchów intelektualistów katolickich z około 50 krajów całego świata. Z Polski od roku 1971 w pracach Pax Romana uczestniczy warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. W latach 70. i 80. Pax Romana była jednym z najprężniejszych "okien na świat" dla związanej z Klubem Inteligencji Katolickiej opozycji. Światowy kongres i walne są wydarzeniami odbywającymi się co cztery lata. Po raz pierwszy miały miejsce w Polsce.

Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium KIK - Warszawa


ŚWIATOWY KONGRES PAX ROMANA

Miałem okazję uczestniczyć w kongresie Pax Romana w Warszawie i Krakowie. W tym numerze Biuletynu umieszczam relację z pierwszego dnia kongresu. W otwarciu konferencji uczestniczyli Anselmo Lee, Sekretarz Generalny Pax Romana, Piotr M. A. Cywiński, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) - gospodarz konferencji, Jolanta Danielak Wicemarszałek Senatu RP, ks. bp Bronisław Dembowski, Patricio Rode, Prezes Pax Romana ICMICA.

Ks. bp Bronisław Dembowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że obserwuje przez ciągu 51 lat kapłaństwa zmiany myślenia, wzrasta wraz z KIK-iem. Wspomniał też pierwszego prezesa KIK-u J. Zawieyskiego i prof. Swierzawskiego oraz ks. T. Fedorowicza, którzy byli przy powstawaniu Pax Romana. "Wyrastałem z tego nurtu chrześcijańskiego myślenia" - powiedział.

Particio Rodé wskazał na rosnącą świadomość potrzeby religijnej, na problemy ubóstwa i wyłączenia. Wiele tych problemów jest postawionych w Novo milenio ineunte Jana Pawła II.

Po wystąpieniach powitalnych nastąpiła prezentacja uczestników. Na liście uczestników znajduje się 131 nazwisk. Najliczniej reprezentowana była Europa 96 osób, w tym 37 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, 15 osób było z Azji i Pacyfiku (Australia, India, Indonezja, Korea, Malezja, Pakistan, Sri Lanka, Tajwan), 9 osób z Ameryki Łacińskiej (Peru, Brazylia, Urugwaj, Argentyna), 7 osób z Afryki (Kenia, Rwanda, Tanzania), i 5 osób z Ameryki Północnej (USA). Wśród uczestników polskich najliczniej reprezentowany był warszawski KIK, byli też przedstawiciele KIK-ów z Chrzanowa, Katowic, Krakowa i Zakopanego.

Pierwszy referat wygłosił Jerome Binde, Wicedyrektor UNESCO ds. nauk społecznych. Mówił o ubóstwie jako pladze, ubóstwie niechcianym, nie zaś o ubóstwie z wyboru. Rozróżnił ubóstwo absolutne, gdy nie można spełnić podstawowych potrzeb żywnościowych i ubóstwo względne, gdy ludzie mają się gorzej lub znacznie gorzej niż inni. Ubóstwo względne może prowadzić do ubóstwa absolutnego. Chociaż w zwalczaniu ubóstwa w ciągu ostatnich 30 lat odnotowano sukces, bo odsetek ludzi absolutnie ubogich zmalał z 60 - 70 % do 12-14%, ale jest to liczba nadal duża. Mimo wzrostu bogactwa ubóstwo nadal się rozszerza. Pojawiają się coraz większe różnice między bogatymi a ubogimi. Ubóstwo jest największym skandalem współczesności.

Ubóstwo powoduje wyłączenie w wielu aspektach, niedostatek perspektyw. Ubóstwo jest negacją praw człowieka. Ubodzy mogą nie mieć możliwości korzystania z praw. 3 mld osób ma mniej niż 2 $ dziennie, 1.200 mln mniej niż 1 $ dziennie. Połowa ludności Świata żyje w ubóstwie, a 1/4 w ubóstwie absolutnym. Jak tworzyć możliwości w miejscach gdzie każdy dzień jest kryzysem? Jakie przyjąć formy rozwoju? Przykładem pozytywnym może być Villa Salvador - uboga dzielnica Limy. Dzięki zaangażowaniu mera sytuacja w dzielnicy się poprawiła.

Ważną rolę może odegrać mikrokredyt, który pozwala włączyć do życia gospodarczego dotychczas wyłączonych. Ale bez aktywności pożyczkobiorcy, bez dobrego pomysłu na działalność gospodarczą, bez projektu, pożyczanie pieniędzy może nie rozwiązać problemu biedy, może być nawet niemoralne. Potrzebny jest sukces gospodarczy i sukces moralny.

W sercu idei swobody kulturowej jest rozszerzenie możliwości rozwoju. Imperatyw swobody jest podstawowy. Obrona tradycji dla samej tradycji może nie być dobra, szczególnie gdy tradycja pozbawia kobiety i dzieci wykształcenia. Edukacja jest podstawowym czynnikiem chroniącym przed wykluczeniem. Ubodzy nie mają dostępu do edukacji, do edukacji podstawowej. i edukacja permanentnej przez całe życie.

Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos Joseph Zobel Behalal, Sekretarz Generalny Pax Romana (MIEC) w Kamerunie "My ubodzy" - rozpoczął wystąpienie - "jesteśmy tutaj na konferencji w mniejszości." Więcej Afrykańczyków mogłoby tu przyjechać, gdyby miało pieniądze na bilet. Mamy to samo prawo, ale tylko na papierze. W praktyce jest inaczej. Np. Bank światowy, prawo morskie. Mamy prawo połowów na wodach międzynarodowych, ale nie mamy statków, które dałyby nam możliwość dostępu do dóbr. Powinniśmy odrzucić prawa, które tworzą ubóstwo. Czy magiczna mikstura, którą tu stworzymy, ma być do wypicia dla tych, którzy nie mieli możliwości przyjechać? "Przestałem czytać raporty ONZ powstałe w oparciu o doświadczenia krajów bogatych" - stwierdził dyskutant.

Irma Marina Vargas, Prezes Pax Romana w Peru, przekazała doświadczenia z własnego kraju. W ciągu ostatnich 20 lat w Peru znikło 70 tys. ludzi. I nie byli to tylko ludzie biedni. Powstają teraz komisje prawdy, które mają prowadzić do poznania i zrozumienia tego, co się stało i rozpowszechnienia wiedzy o tym. Państwo się decentralizuje - władza przekazywana jest w dół. Należy motywować ludzi, którzy chcą zmieniać to, co nas otacza. Ubóstwo jest problemem wieloaspektowym, ubodzy mają różne aspiracje, partycypacja ubogich jest kluczowym problemem również w Kościele. Powinniśmy udostępniać naszą wiedzę. Jérôme Bindé odpowiadając, stwierdził, że ubóstwo względne istnieje. Relatywne ubóstwo jest w krajach bogatych, ale tam są też ubodzy absolutnie. Poruszył też problem samowyłączenia.

Referat otwierający sesję popołudniową wygłosił Doudou Diene, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. rasizmu i segregacji rasowej, Senegal. "Jestem muzułmaninem senegalskim" - rozpoczął mówca. Ubóstwo się zwiększa. Walka z terroryzmem zepchnęła walkę z ubóstwem na daleki plan. Rozpowszechnia się skandaliczne myślenie, że biedni są dlatego biedni, że zasługują na biedę, że powinni porzucić tradycyjne wartości, a przyjąć wartości rynkowe. Mamy więc powrót do dyskursu XVIII - XIX wieku: czy istnieje dialog czy konflikt kultur. Nie można mówić o ubóstwie tak jak dziesięć lat temu. Należy łączyć walkę z ubóstwem z dialogiem międzykulturowym, międzyreligijnym, jeżeli nawet dotychczasowy dialog skończył się niepowodzeniem. Przesłanie proroków, zwalczanie ubóstwa, propagowanie dialogu ma służyć ludziom.

Jeśli ubóstwo nadal trwa, to coś w tych państwach nie funkcjonuje. Trzeba wyjść poza to, co wydaje się podstawowe. Otwarcie domu starców to śmierć naszej kultury. Są dwa złote wieki w życiu człowieka: dzieciństwo i starość. Budowanie domu starców jest praktyczne, ale odcina te osoby stare od społeczeństwa i pozbawia się społeczeństwo ich mądrości i doświadczenia.

Jeśli statystyki wykazują dodatnią korelację między poziomem materialnym, a liczba samobójstw, to ja nie chcę takiego rozwoju dla mojego kraju. Nie ma sprzeczności między konfliktem a dialogiem - jest dialektyczna jedność. Różnorodność religijna nie jest gwarantem pokoju. Trzeba to przyznać, by budować dialog. Konflikt jest pewnym etapem, który prowadzi do dialogu. W lesie gdzie gałęzie się kłócą, korzenie się całują - Religie są gałęziami, trzeba poszukiwać korzeni.

Kolejny referat wygłosił Philippe de Woot emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu w Louvain, Belgia Jesteśmy zaniepokojeni rozwojem, w którym jedną wartością jest produkcja. System wspomaga logika instrumentalna bez komponentu moralnego. Swoboda gospodarcza bez interwencji państwa, celem konkurencji niszczenie istniejących produktów, podstawowym wskaźnikiem zysk dla akcjonariuszy. Nigdy w historii nie mogliśmy stworzyć tyle bogactwa. Czy możemy ten system rozwijać zachowując moralność? Czy modelem człowieka ma być: kreatywny lecz brutalny?

Rozwój okazał się bańką mydlaną. Np. w przemyśle telekomunikacyjnym 500 tys. osób straciło pracę. System staje się coraz brutalniejszy i coraz bardziej niebezpieczny, kreuje polityczną i etyczną próżnię. Na poziomie globalnym system nie jest w ogóle regulowany. Twierdzi się, że jest dobry, bo funkcjonuje. Glob narzuca nam ten system myślenia jednowymiarowego - dla udziałowców. Uniwersytety zaczynają konkurować między sobą.

Rynek funkcjonuje dla wypłacalnych. Mówi się o lekach sierocych. Więcej wydaje się na schorzenia otyłości niż na schorzenia starszych mężczyzn. Podstawowym celem podmiotu gospodarczego jest kreowanie dóbr materialnych. Potrzebna jest refleksja nad postępem technologicznym: Dla kogo? Po co? W jaki sposób?

Politycy powinni wsłuchiwać się w głos organizacji pozarządowych, aby budować rządność świata. Potrzebny jest światowy podatek od energii, od ropy. Taki system by opodatkowywał bogatych.

---

Po dyskusji nad referatami uczestnicy konferencji udali się na Mszę św. do Archikatedry św. Jana. Późnym wieczorem w Klubie Inteligencji Katolickiej odbyło się Europejskie Zebranie Pax Romana.

Wojciech Sala

Informacje o Kongresie na stronach:
porozumienie.kik.opoka.org.pl
www.kik.waw.pl
www.paxromana.org


SPOTKANIA W KLUBIE

LIPIEC 2004 R

WRZESIEŃ 2004 R

PAŹDZIERNIK 2004 R


Spotkania w Klubie odbywają się we wtorki o godz. 17 w salce KIK-u w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie ul. Mickiewicza 5.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Redaguje: Wojciech Sala mabit@pro.onet.pl