KALENDARIUM

Dekada

Wojciech Sala

Strona zaktualizowana 27 grudnia 2020 r.


Krótko o historii Klubu

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie istnieje od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Został zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Chrzanów w listopadzie 1981 roku na parę tygodni przed ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego. Swoje istnienie oparł o parafię św. Mikołaja. Tutaj ma swoją siedzibę, tu doznaje opieki duszpasterskiej.

W stanie wojennym działalność Klubu została zawieszona

Po odwieszeniu Klub działa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy

Przez wiele lat spotkania były cotygodniowe, w ostatnich latach członkowie Klubu spotykają się dwa razy w miesiącu.

Od dnia 16 listopada 2005 roku mają miejsce kręgi biblijne prowadzone przez ks. Romana Sławeńskiego. Są to spotkania otwarte, odbywające się raz w miesiącu w domu parafialnym parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Uczestniczy w nich od kilku do kilkunastu osób. Trwają nieprzerwanie przez kilkanaście lat.

Drugie spotkanie w miesiącu prowadzi jeden z członków Klubu lub zaproszony gość.

Raz do roku Klub wspólnie z parafią św. Mikołaja organizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. W roku 2018 był to Tydzień XXXII.