Strona główna Strona główna kalendarium

Z życia Klubu. Czwarta dekada (2011 - 2020).

XXX ← | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 2020 →L


2011

Opłatek w Klubie z zaproszonymi gośćmi.

Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2011 r.


"Bóg się nie myli" - Pierwsze przykazanie (2)

Dom parafialny św. Józefa, 14 stycznia 2011 r.


Krąg (40) z ks. Andrzejem Fydą:

Dom parafialny św. Józefa, 21 stycznia 2011 r.


"Wstańcie chodźmy" 1)

Dom parafialny św. Józefa, 28 stycznia 2011 r.


Krąg (41) z ks. Romanem Sławeńskim

Dom parafialny św. Józefa, 18 lutego 2011 r.


"Wstańcie chodźmy" (2)

Dom parafialny św. Józefa, 25 lutego 2011 r.


Krąg (42) z ks. Romanem Sławeńskim

Dom parafialny św. Józefa, 11 marca 2011 r.


Krąg (43) z ks. Romanem Sławeńskim

Dom parafialny św. Józefa, 5 kwietnia 2011 r.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Dom parafialny św. Józefa, 26 kwietnia 2011 r.


Krąg (44) z ks. Romanem Sławeńskim

Dom parafialny św. Józefa, 17 maja 2011 r.


XXXI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

W pielgrzymce, którą prowadził nowo wyświęcony ks. Lech Wołowski uczestniczyli zarówno członkowie Klubu jak i inni wierni z Chrzanowa.

Częstochowa, 4 czerwca 2011 r.


Krąg (45) z ks. Andrzejem Florczakiem

Dom parafialny św. Józefa, 21 czerwca 2011 r.


Rozpoczynamy kolejny czwarty (?) tom Kroniki Klubu inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

(9 września 2011)


Krąg (46) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 9 września 2011 r.


XXX-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Kaliszu. Uroczystości odbyły się w klasztorze Ojców Jezuitów w Kaliszu. Uczestniczyli prezes i sekretarz naszego Klubu.

Kalisz, 9-16 października 2011 r.


XXX-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze. Uroczystości odbyły się w Zielonej Górze oraz w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej Królowej Polski w Rokitnie. Wśród zaproszonych gości byli prezesi i inni przedstawiciele Klubów Inteligncji Katolickiej z całej Polski, w tym prezes i sekretarz naszego Klubu.

Zielona Góra, 7-9 września 2011r.


XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
"JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK MODLITWY"
Chrzanów, 9-16 października 2011 r.


Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Katowicach. Kongres odbył się w Katedrze Chrystusa Króla, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i w ogrodach Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W Kongresie wziął udział prezes naszego Klubu.

Katowice, 9 listopada 2011 r.


Krąg (47) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 10 listopada 2011 r.


Krąg (48) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 8 grudnia 2011 r.


2012

Opłatek w Klubie z zaproszonymi gośćmi.

Dom parafialny św. Józefa, 8 stycznia 2012 r.


Krąg (49) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 19 stycznia 2012 r.


Krąg (50) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 9 lutego 2012 r.


Krąg (51) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 7 marca 2012 r.


Krąg (52) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 18 kwietnia 2012 r.


XXXII Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.

W pielgrzymce uczestniczyli członkowie naszego Klubu.

Częstochowa, 4 czerwca 2012 r.


Krąg (53) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 20 czerwca 2012 r.


Krąg (54) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 5 września 2012 r.


XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
"Jan Paweł II - Papież Rodziny"
14-21 października 2012 r.


Krąg (55) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 3 października 2012 r.


Krąg (56) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 28 listopada 2012 r.


Krąg (57) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 5 grudnia 2012 r.


...


2013

Opłatek w Klubie z zaproszonymi gośćmi.

Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2013 r.


Krąg biblijny (58) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 17 lutego 2013 r.


Wysłanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI listu z podziękowaniami za pontyfikat.

Chrzanów - Rzym, 28 lutego 2013 r.


Biuletyn KIK w Chrzanowie Nr 37 styczeń - marzec 2013 r. Atrykuły: życzenia wielkanocne, komunikat o Walnym Zebraniu, sprawodanie Zarządu za rok 2012.

Chrzanów, 20 marca 2013 r.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.

26 marca 2013 r.


Wielki Piątek - Czuwanie u Grobu Pańskiego.

29 marca 2013 r.


Krąg biblijny (59) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 10 kwietnia 2013 r.


Odczyt Anny Górskiej: Ks. Kardynał August Hlond Polak w wielkim stylu.

23 kwietnia 2013 r.


Krąg biblijny (60) z ks. Romanem Sławeńskim:

Dom parafialny św. Józefa, 8 maja 2013 r.


Biuletyn KIK w Chrzanowie Nr 38 kwiecień - czerwiec 2013 r. Artykuły: Godzinki o Świętym Aniele Stróżu, Modlitwę pięciu palców papieża Franciszka, Kręgi Biblijne, 15 lat strony internetowej,Kardynał August Józef Hlond - Polak w wielkim stylu, Zaprosili nas.

24 maja 2013 r.


XXXIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Msza św. koncelebrowana pod przewodnctwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego, wykłady, Droga Krzyżowa, modlitwy i złożenie kwiatów pod pommnikiem Błogosławionego Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Obrady prezesów.

Częstochowa, 1 czerwca 2013 r.


Krąg (61) z ks. Romanem Sławeńskim:

12 czerwca 2013 r.


Krąg biblijny (62) z ks. Romanem Sławeńskim:

10 września 2013 r.


"Bez jednego drzewa las lasem zostanie" - męczeństwo ks. Jana Machy. Wyświetlnenie filmu Dagmary Drzazgi. Dyskusja.

25 września 2013 r.


Krąg biblijny (63) z ks. Dariuszem Oko:

9 października 2013 r.


XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
"JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ DIALOGU"
13-21 października 2013 r.


Krąg biblijny (64) z ks. Romanem Sławeńskim:

13 listopada 2013 r.


Krąg biblijny (65) z ks. Romanem Sławeńskim:

11 grudnia 2013 r.


...


2014

Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

5 stycznia 2014 r.


Krąg biblijny (66) z ks. Romanem Sławeńskim:

8 stycznia 2014 r.


Poranek literacki o twórczości Zofii Kossak w przygotowaniu Antoniny Likus

(22 stycznia 2014 r.


Krąg biblijny (67) z ks. Romanem Sławeńskim:

 • "Zacheusz." (Łk 19.1-10).
 • 12 lutego 2014 r.


  Adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka "Evangelii gaudium" - spotkanie prowadził Wojciech Sala

  26 lutego 2014 r.


  Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

  26 marca 2014 r.


  Encyklika Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II "Dives in Misericordia" - spotkanie prowadził Zenon Urbaczka

  9 kwietnia 2014 r.


  Majówka na Wileńszczyźnie - relacja filmowa Wojciecha Sali z majowego wyjazdu nad Niemen, do Trok i Wilna.

  14 maja 2014 r.


  V - Ewangelia - relacja ks. Romana Sławeńskiego z pielgrzymki do Ziemi Świętej

  21 maja 2014 r.


  XXXIV Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

  W pielgrzymce uczestniczyło 180 osób z 16 Klubów, w tym z chrzanowskiego Klubu 5 osób.

  Szczegółowe sprawozdanie Stanisława Latka znajduje się na stronach Porozumienia. ⇒ ⇒ ⇒

  7 czerwca 2014 r.


  Krąg biblijny (68) z ks. Romanem Sławeńskim:

  11 czerwca 2014 r.


  IV Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

  14 czerwca 2014 r.


  Relacja o Kongresach.

  25 czerwca 2014 r.


  Krąg biblijny (69) z ks. Romanem Sławeńskim:
 • "Uroczysty wjazd do Jerozolimy." (Łk 19.29-40).
 • "Zapowiedź upadku miasta." (Łk 19.41-44).
 • "Wypędzenie przekupniów." (Łk 19.45-46).
 • "Nauczanie w świątyni." (Łk 19.47-48).
 • 10 września 2014 r.


  Anna Górska: "Błogosławiony Edmund Bojanowski serdecznie dobry człowiek"

  24 września 2014 r.


  Krąg biblijny (70) z ks. Romanem Sławeńskim:

  8 października 2014 r.


  XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
  "JAN PAWEŁ II - ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE"
  12-19 października 2014 r.

  Msze św.

  Dzień Papieski - zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia

  Pielgrzymka do Bazyliki Mniejszej w Trzebini (Księża Salwatorianie)

  Odczyty

  Wernisaż wystawy:"Jan Paweł II: 35 lat temu, dzisiaj i w przyszłości" Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie

  Zajęcia artystyczne dla dzieci "Jan Paweł II oczami dzieci" - prowadziła Renata Hejmo.

  Święto Patrona Szkoły, "Przez rodzinę do świętości" spektakl w wykonaniu uczniów SP 6 im. Jana Pawła II.

  Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Janiny Garści w Chrzanowie.

  Koncert Chóru parafialnego "Canzona"

  Organizacja Tygodnia: * Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie * Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie oraz duszpasterze Parafii Rejonu Chrzanowskiego * Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci" w Chrzanowie.


  Krąg biblijny (71) z ks. Romanem Sławeńskim:

  12 listopada 2014 r.


  Krąg biblijny (72) z ks. Jakubem:

  10 grudnia 2014 r.


  2015

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2015 r.


  Krąg biblijny (73) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 14 stycznia 2015 r.


  Wspólne zwiedzenie wystawy "Chcę do Boga wrócić jako zwycięzca" w 40 rocznicę śmierci ks. Michała Potaczało.

  Muzeum w Chrzanowie "Dom Urbańczyka", 28 stycznia 2015 r.


  Wernisaż wystawy malarstwa Marty Sali "Chlorofil"

  Galeria "Na Piętrze" Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 6 lutego 2015 r.


  Krąg biblijny (74) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 18 lutego 2015 r.


  Krąg biblijny (75) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 4 marca 2015 r.


  Wojciech Sala: "Janina Woynarowska w służbie społeczeństwu Chrzanowa".
  Wykład w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 17 marca 2015 r.


  Czuwanie u Grobu Pańskiego w Wielki Piątek.

  Kościół św. Mikołaja, 3 kwietnia 2015 r.


  Krąg biblijny (76) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Zebranie Zarządu.

  Dom parafialny św. Józefa, 15 kwietnia 2015 r.


  Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

  Dom parafialny św. Józefa, 29 kwietnia 2015 r.


  Krąg biblijny (77) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Zebranie Zarządu.

  Dom parafialny św. Józefa, 13 maja 2015 r.


  Krąg biblijny (78) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 10 czerwca 2015 r.


  Wspólne zwiedzenie wystawy "ART AREA"
  Artyści związani z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu.

  Muzeum w Chrzanowie "Dom Urbańczyka", 21 lipca 2015 r.


  Krąg biblijny (79) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Zebranie Zarządu.

  Dom parafialny św. Józefa, 9 września 2015 r.


  XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
  "JAN PAWEŁ II - PATRON RODZINY"
  11 - 18 października 2015 r.


  Uroczystości XXXV lecia KIK w Katowicach

  Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego, 24 października 2015 r.


  Krąg biblijny (80) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Zebranie Zarządu.

  Dom parafialny św. Józefa, 4 listopada 2015 r.


  Zenon Urbaczka: "Jak spotkałem Jezusa." Świadectwo.

  Dom parafialny św. Józefa, 18 listopada 2015 r.

  XXXV Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
  na Jasną Górę

  Częstochowa, 21 listopada 2015 r.


  Krąg biblijny (81) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Zebranie Zarządu.

  Dom parafialny św. Józefa, 9 grudnia 2015 r.


  2016

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2016 r.


  Krąg biblijny (82) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 3 lutego 2016 r.


  Msza św. w intencji Wychowawców, Absolwentów i Uczniów szkół powstałych przy Fabryce Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie.

  Patrz plakat.

  Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na Kolonii Rospontowa, 6 lutego 2016 r.


  Klub w Domu Kultury

  Miejski Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 17 lutego 2016 r.


  Krąg biblijny (83) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 2 marca 2016 r.


  Anna Górska: "Opowieść pielgrzyma o Częstochowie w Stanie Pensylwania"

  Dom parafialny św. Józefa, 16 marca 2016 r.


  Czuwanie w ciszy u grobu Pańskiego w Wielki Piątek.

  Kościół św. Mikołaja, 25 marca 2016 r. 2200 - 2300.


  Walne Zebranie Sprawozdawcze

  Dom parafialny św. Józefa, środa 30 marca 2016 r.


  Krąg biblijny (84) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 6 kwietnia 2016 r.


  Krąg biblijny (85) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 11 maja 2016 r.


  Krąg biblijny (86) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 15 czerwca 2016 r.


  Krąg biblijny (87) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, 14 września 2016 r.

  Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia
  XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  Chrzanów - Trzebinia - Październik 2016 r.
  XXXV-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie


  Krąg biblijny (88) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 9 listopada 2016 r.


  XXXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
  na Jasną Górę
  Częstochowa, 26 listopada 2016 r.

  Krąg biblijny (89) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 7 grudnia 2016 r.

  ...


  2017

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2017 r.


  Krąg biblijny (90) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 15 lutego 2017 r.


  Krąg biblijny (91) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 15 marca 2017 r.


  Wielki Piątek - Czuwanie u Grobu Pańskiego.

  Kościół św. Mikołaja, 14 kwietnia 2017 r.


  Krąg biblijny (92) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 19 kwietnia 2017 r.


  Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.
  Sprawozadnie merytoryczne Zarządu za rok 2016

  26 kwietnia 2017 r.


  Krąg biblijny (93) z ks. Romanem Sławeńskim:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 17 maja 2017 r.


  Krąg biblijny (94) z ks. Romanem Sławeńskim - Dzieje Apostolskie:

  Dom parafialny św. Józefa, środa 7 czerwca 2017 r.


  Anna Górska: "Na Ziemii Świętej"

  Dom parafialny św. Józefa, środa 21 czerwca 2018 r.


  Krąg biblijny (95) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 13 września 2017 r.


  XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu "Idziemy naprzód z nadzieją"
  7-19 października 2017 r.


  Krąg biblijny (96) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 18 października 2017 r.


  Spotkanie klubowe przy kawie i ciastkach . W programie zwiedzenie wystawy: “Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie” oraz rozmowa o zbiorach regionalnych Biblioteki.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, wtorek, 24 października 2017 r.


  Krąg biblijny (97) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 15 listopada 2017 r.


  XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
  Spotkanie prezesów KIK - w redakcji “Niedzieli”
  Częstochowa, Sobota, 18 listopada 2017 r.


  Krąg biblijny (98) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 13 grudnia 2017 r.


  2018

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 7 stycznia 2018 r.


  Krąg biblijny (99) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, poniedziałek 15 stycznia 2018 r.


  Krąg biblijny (100) z ks. Romanem Sławeńskim

  Po Kręgu Spotkanie Klubowe

  Dom parafialny św. Józefa, środa 7 lutego 2018 r.


  Krąg biblijny (101) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 14 marca 2018 r.


  Krąg biblijny (102) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 11 kwietnia 2018 r.


  Krąg biblijny (103) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 16 maja 2018 r.


  “Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fotografiach” Spotkanie z książką
  i jej autorem Wojciechem Salą

  Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej, środa 22 maja 2018 r.


  Krąg biblijny (104) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 20 czerwca 2018 r.


  Krąg biblijny (105) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 12 września 2018 r.


  “Jak odnalazłem Jezusa Chrystusa” Spotkanie z książką
  i jej autorem Zenonem Urbaczką
  Czytają Lidia Cymerman, Anna Sala, Wojciech Sala

  Dom parafialny św. Józefa, środa 28 września 2018 r.


  Krąg biblijny (106) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 10 października 2018 r.


  XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu.
  "PROMIENIOWANIE OJCOSTWA"
  14-26 października 2018 r.


  Krąg biblijny (107) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 7 listopada 2018 r.


  Wojciech Sala Multimediala prezentacja książki “Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fotografiach” Wieczór autorski

  Siemianowickie Centrum Kultury "Willa Fitznera", wtorek 13 listopada 2018 r.


  XXXVIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
  Spotkanie prezesów KIK - w redakcji “Niedzieli”
  Częstochowa, Sobota, 18 listopada 2018 r.


  Krąg biblijny (108) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 12 grudnia 2018 r.  2019

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 7 stycznia 2019 r.


  Krąg biblijny (109) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, poniedziałek 15 stycznia 2018 r.


  Krąg biblijny (110) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 20 lutego 2019 r.


  Ksiądz Józef Danch 1945 - 1982 we wspomnieniach i fotografiach
  - Wojciech Sala: prezentacja multimedialna książki.

  Msza św. w intencji śp. ks. proboszcza Józefa Dancha.

  Parafia Imienia NMP w Cieszynie-Bobrku, niedziela, 17 marca 2019 r.


  Krąg biblijny (111) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 20 marca 2019 r.


  Krąg biblijny (112) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 24 kwietnia 2019 r.


  Krąg biblijny (113) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 22 maja 2019 r.


  Krąg biblijny (114) z ks. Romanem Sławeńskim

  Dom parafialny św. Józefa, środa 19 czerwca 2019 r.


  Krąg biblijny (115) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, środa 11 września 2019 r.


  Krąg biblijny (116) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, środa 12 października 2019 r.


  «Wstańcie, chodźmy»
  XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu.

  Od 13 do 23 października 2019 r.


  Krąg biblijny (117) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, środa 13 listopada 2019 r.


  Krąg biblijny (118) z ks. Markiem Kasperkiewiczem


  2020

  Opłatek Wspólnot przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie z zaproszonymi gośćmi.

  Dom parafialny św. Józefa, 6 stycznia 2020 r.


  Krąg biblijny (119) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, 20 stycznia 2020 r.


  Krąg biblijny (120) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, 12 lutego 2020 r.

  Krąg biblijny (120) z ks. Markiem Kasperkiewiczem

  Dom parafialny św. Józefa, 11 marca 2020 r.

  Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka

  Fundacja Opoka