Strona główna KIK Strona główna kalendarium

Z życia Klubu. Pierwsza dekada (1981 - 1990).

Wstęp ← 1981 | 1982 - 1988 | 1989 | 1990 | →XX


1981

... do uzupełnienia

↑ ← 1982 - 1988

... do uzupełnienia


1989

Polska odzyskała wolność.

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie współtworzył Komitet Obywatelski "Solidarność" w Chrzanowie. Prezes KIK Zdzisława Wiśniewska została przewodniczącą Komitetu, dwie osoby z Klubu weszły w skład Zarządu, a kilkadziesiąt innych zostało jego członkami. KIK włączył się przez Komitet Obywatelski do kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu.

Członkowie Klubu uczestniczyli w kampanii wyborczej, drukowali i rozpowszechniali małe ulotki wyborcze na kandydatów Komitetu Obywatelskiego

Pamiętny dzień w Chrzanowie. W "Oratorium" w ogrodzie plebańskim parafii św. Mikołaja na wspólnym spotkaniu przedwyborczym zorganizowanym przez Komitet Obywatelski spotkali się ze społecznością lokalną: kandydaci na senatorów August Chełkowki, Leszek Piotrowski, Andrzej Wielowieyski; kandydat na posła Zbigniew Drela i Jacek Fedorowic, który wspomagał kampanię KO"S".

Członkowie Klubu uczestniczyli w społecznej kontroli przebiegu wyborów, jako członkowie komisji wyborczych i mężowie zaufania. Przekazywali również wyniki wyborów z poszczególnych lokali wyborczych do struktur Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Wybory do pierwszego Zgromadzenia Narodowego były zwycięskie: Komitet Obywatelski "Solidarność" zdobył 99% miejsc do Senatu Rzeczpospolitej i wszystkie miejsca z ustalonych przy Okrągłym Stole do Sejmu. Pierwszym niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki członek KIK-u Warszawskiego.

... do uzupełnienia

1990

Odradza się samorząd terytorialny. Członkowie KIK w radnymi Rady Miejskiej. Członek KIK Wojciech Sala pierwszym burmistrzem odrodzonego Chrzanowa..


... do uzupełnienia


Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka

Fundacja Opoka