Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl      http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konta:   Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1
             Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. O/Chrzanów nr: 10601174-330000089836

Chrzanów, dnia 27 listopada 2001r.

Stosownie do § 18. Statutu Klubu Zarząd Klubu zwołuje na dzień 16 grudnia 2001r. (niedziela) godz. 15.00 w I terminie lub godz. 15.30 w II terminie w salach katechetycznych w ogrodzie plebańskim parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Chrzanowie

z następującym porządkiem:
  1. Wybór przewodniczącego Zebrania
  2. Przyjęcie porządku Zebrania
  3. Wybór Komisji Wniosków
  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Przedstawienie planu pracy na rok 2002
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy
  8. Przyjęcie uchwał i wniosków
  9. Wolne wnioski

Obecność członków rzeczywistych Klubu jest obowiązkowa.

Szczęść Boże.

Sekretarz
/Izabela Kostrzewa/
Prezes
/mgr inż. Wojciech Sala/


Strona KIK w Chrzanowie
Serwis internetowy Porozumienia KIK w Polsce
10.12.2001

Do góry