Rys. Marta Sala

Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia

XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w Chrzanowie
15-21 października 2006
XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie


Niedziela 15 października
Dzień Papieski

Kościół św. Mikołaja

1600 Msza św. o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II z udziałem „Cancona” pod dyr. Władysława Bialika.
Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie

1600 II Papieski Koncert Charytatywny

Poniedziałek 16 października

Pielgrzymka do kościola Miłosierdzia Bożego na Kątach

1700 Msza św. i program w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II.

Wtorek 17 października

Klub Inteligencji Katolickiej,
parafia św. Mikołaja w Chrzanowie

1700 Spotkanie z poezją Sługi Bożej Janinie Woynarowskiej Wieczór poetycki i muzyką. Występują uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej i. J. Garści w Chrzanowie i Grupa Twórcza „Cumulus”.

Środa 18 października

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie
- Dom Urbańczyka
1600 Koncert laureatów Festiwalu Młodych Talentów.

Przedszkole Samorządowe w Balinie im. św. Franciszka
- patrona ekologów
1800 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II - mój przyjaciel”, wernisaż wystawy pokonkursowej, koncert skrzypcowy w wykonaniu Anny Jagódki.

Czwartek 19 października

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Sala Marmurowa Al. Henryka 30

1700 Dr Jarosław Szarek, IPN Kraków:
Ks. Jerzy Popiełuszko kapelan „Solidarności” męczennik UB.

Piątek 20 października

Kościół Matki Bożej Miłosierdzia
- Kolonia Rospontowa

1600 Różaniec z programem artystycznym w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Potaczało.
1700 Msza św. o beatyfikację
ks. Michała Potaczało.

Sobota 21 października

Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie

1600 Msza św. dziękczynna w XXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Sala im. Janiny Woynarowskiej

1700 Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski: Ormianie
Spotkanie Jubileuszowe Klubu i inauguracja strony internetowej Parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.

15 - 21 października

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ul. Janiny Woynarowskiej w Chrzanowie

1600 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” - wystawa prac osób niepełnosprawnych Ziemi Chrzanowskiej pod opieką Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - wychowawczego i Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie

Na spotkania XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej serdecznie zapraszają:

Burmistrz Chrzanowa
Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie


30.09.2006 r.
Powrót na stronę główną KIK