Rys. Marta Sala

Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia

XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w Chrzanowie
15-21 października 2006
XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w ChrzanowieW ramach Dnia Papieskiego,
XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie
oraz obchodów 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

ogłasza się

Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży p.t.:
"Papież Jan Paweł II - mój przyjaciel".


Regulamin Konkursu

1. Cele Konkursu:

 1. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
 2. Ukazanie różnorodnych technik plastycznych.
 3. Promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży.
 5. Rozbudzenie u dzieci zainteresowań osobowością i życiem Papieża Jana Pawła II.
 6. Oddanie hołdu papieżowi Polakowi za wkład w wychowanie i formowanie postaw ludzkich.
 7. Zgłębienie wiedzy na temat naszego rodaka Jana Pawła II i możliwość wyrażenia uczuć za pomocą środków artystycznych.

2. Warunki Konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież miasta i gminy Chrzanów.
 2. Prace płaskie będą przyjmowane wyłącznie indywidualne.
 3. Prace przestrzenne w grupach maksymalnie 5-osobowych.
 4. Kategorie wiekowe:
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci w wieku szkolnym I - VI,
  • młodzież szkół gimnazjalnych,
  • młodzież szkół średnich.
 5. Format prac dowolny.
 6. Technika prac dowolna.
 7. Prace należy opisać na odwrocie na komputerze lub drukowanymi literami:
  imię i nazwisko, wiek, adres i telefon przedszkola lub szkoły.

3. Termin składania prac:

Prace należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym w Balinie w terminie do 12.10.2006 r.

4. Ocena prac:

 1. Pan Adam Pociecha - Adiunkt I° ASP w Katowicach.
 2. Pani Marta Sala - Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 3. Pani Dominika Szczałba - studentka Studium Reklamy w Krakowie.
Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.

5. Wyniki konkursu:

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy w Przedszkolnej Galerii Sztuki Dziecięcej Przedszkola Samorządowego w Balinie w dniu 18.10.2006r. o godz. 1800.

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu.

7. Organizatorzy konkursu:

8. Uwagi końcowe:

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich. Prace nie będą zwracane.

30.09.2006 r.
Powrót na stronę główną KIK