Wspomnienia
o ks. Michale Potaczale
w Klubie Inteligencji Katolickiej
w ChrzanowieDOKUMENTACJA • Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej
 • programy miesięczne
 • sprawozdania roczne

 • Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (1)

  XVII TKCh - niedziela 8 X 1999 r.:
 • Prezentacja zbioru wspomnień o niezwykłym proboszczu "Apostoł Dobroci" przez Jana Lachendrę.
 • XVIII TKCh - sobota 11 X 2000 r.:
 • Program poetycki poświęcony osobie śp. ks. Michała Potaczało w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5.
 • Msza św. o beatyfikację ks. Michała.
 • Relacja z XVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Biuletyn KIK - wersja internetowa
 • XIX TKCh - poniedziałek 11 X 2004 r.:
 • Program poetycki w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Potaczało poświęcony patronowi Szkoły
 • Msza św. o beatyfikację ks. Michała.
 • XX TKCh - piątek 20 X 2006 r.
 • Różaniec z programem artystycznym w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Potaczało.
 • Msza św. o beatyfikację ks. Michała.
 • XXI TKCh - czwartek 11 X 2007 r.:
 • Różaniec z wierszami ks. Michała w udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5.
 • Msza św. o wyniesienie ks. Michała na ołtarze.
 • XXII TKCh - piątek 17 X 2008r.:
 • Wieczór wspomnień o ks. Michale Potaczało połączony z różańcem z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5
 • Msza Św. o wyniesienie ks. Michała na ołtarze.

 • Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (2)

  XXIII TKCh - niedziela 11 X 2009 r.:
 • Msza św. o wyniesienie na ołtarze śp. ks. Michała Potaczało
 • XXIV TKCh - poniedziałek 11 X 2010 r.:
 • "Apostoł Dobroci - nasz Patron" - program wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Michała Potaczały pod kierunkiem Justyny Pawletty.
 • Msza św. za śp. ks. Michała Potaczałę i śp. Jana Lachendrę.
 • Występ Wandy Madej (śpiew) przy akompniamencie Łukasza Więcka.
 • Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci".
 • XXV TKCh
  Kościół Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
 • Wspomnienie o ks. Michale Potaczale proboszczu w Chrzanowie Rospontowej w latach 1954 - 1975 w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie.
 • Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospontowej
 • Koncert Janusza Saługi Ty wiesz, co najlepsze jest poświęcony pamięci ks. Michała Potaczało.
 • XXVI TKCh - poniedziałek 15 X 2012 r.
  Kościół Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
 • Wspomnienie o ks. Michale Potaczale - kapłanie z Rospontowej w wykonaniu Renaty Hejmo ze Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci" w Chrzanowie.
 • Recital poezji śpiewanej "O ważnych słowach..." w wykonaniu Dariusza Barana • Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (3)

  XXVII TKCh - wtorek 15 X 2013 r.
  Dom parafialny parafii św. Mikołaja w Chrzanowie
 • "Życie i twórczość prof. Jana Lachendry we wspomnieniach i pamiątkach uczniów i przyjaciół". Spotkanie prowadził Wojciech Sala.
 • Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie
 • Msza św. w intencji śp. Barbary i Jana Lachendrów.
 • XXVIII TKCh - wtorek 14 X 2014 r.
  Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie na Rospontowej
 • Wojciech Sala "Modlitwa Ojcze nasz ks. Michała Potaczały". - prezentacja tomiku.
 • XXIX TKCh - niedziela 11 X 2015 r.
  Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie, Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie na Rospontowej
 • "O dobroci. Myśli księdza Michała Potaczały." - spektakl w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie pod kierunkiem nauczycieli.
 • XXX TKCh - poniedziałek 10 X 2016 r.
  Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie na Rospontowej
 • Różaniec, Msza św., występ dzieci ze SP nr 5. im. ks. Michała Potaczało."Co zrobić, aby zostać świętym"
 • XXXI TKCh - sobota 14 X 2017 r.
  Dom Dziecka im. św. Jana Pawła II w Chrzanowie
 • Malowanki na szkle z dziećmi i inne atrakcje. Prowadzą Antonina Likus i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ks. Michała Potaczało "Apostoł Dobroci".

 • Programy miesięczne, sprawozdania roczne, relacje ze spotkań (1)

 • Sprawozdanie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie z I roku kadencji 2000-2001 - pełny tekst sprawozdania, Biuletyn KIK wersja internetowa, styczeń 2002 r.
 • Postać ś. p. ks. Michała Potaczało we wspomnieniu ks. Jerzego Dziewońskiego punkt programu miesięcznego, Biuletyn KIK wersja internetowa, grudzień 2002 r.
 • Sprawozdanie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie z kadencji 2000-2002 pełny tekst sprawozdania, Biuletyn KIK wersja internetowa, styczeń 2003 r.
 • Uroczystość nadania imienia ks. Michała Potaczało Szkole Podstawowej nr 5, notatka w dziale Biuletynu "Zaprosili nas" Biuletyn KIK wersja internetowa, maj-czerwiec 2003 r.

 • Programy miesięczne, sprawozdania roczne, relacje ze spotkań (2)

 • Promocja książki Jana W. Lachendro poświęconej ks. Michałowi Potaczało, w Bibliotece Miejskiej informacja o spotkaniu, Biuletyn KIK wersja internetowa, kwiecień-czerwiec 2005 r.
 • "Wspomnienia wojenne" śp. ks. Michała Potaczało. Spotkania w Klubie we wrześniu 2008 r. - program.
 • Z twórczości literackiej ks. Michała Potaczały Spotkania w Klubie w listopadzie 2008 r. - program.
 • "Legenda o św. Jerzym Georgiuszu" cz. II. Spotkania w Klubie w styczniu 2009 r. - program.
 • "Legenda o świętym Jerzym Georgiuszu" cz. III. Spotkania w Klubie w lutym 2009 r. - program.

 • Programy miesięczne, sprawozdania roczne, relacje ze spotkań (3)

 • "Ginąca puszcza". Spotkania w Klubie w kwietniu 2009 r. - program.
 • "Ginąca puszcza" cz.II. Spotkania w Klubie w maj 2009 r. - program.
 • "Ginąca puszcza" cz.III. Spotkania w Klubie w czerwcu 2009 r. - program.
 • Z twórczości ks. Michała Potaczało: "Ginąca puszcza". Spotkania w Klubie w wrześniu 2009 r. - program.
 • Z pism ks. Michała Potaczało. Spotkania w Klubie w maju 2010 r. - program.