Sługa Boża
Janina Woynarowska
10 V 1923 - 24 XI 1979

Sługa Boża Janina Woynarowska


 

Życiorys

Janina Woynarowska była wysoko cenioną pielęgniarką w Chrzanowie. Ceniono ją za wyjątkową wiedzę medyczną i za jej wielką dobroć w praktyce pielęgniarskiej. Umiejętności medyczne stale poszerzała a przez ciągłą troskę o chorych, znajomość ta przynosiła podziwu godne rezultaty. Chorzy tęsknili za jej obecnością, ponieważ przynosiła pomoc dla chorego ciała i pociechę dla strapionej duszy. Bezinteresowna pomoc chorym stawała się z każdym rokiem coraz większą pasją jej życia. Ten krąg ewangelicznej miłości z latami rozszerzał się i z każdym rokiem wchodzili weń również opuszczeni, niechciani, matki samotne ze swoimi dziećmi a także ludzie starzy. Dla tych ludzi Janina Woynarowska organizowała pomoc materialną i duchową. Na spotkaniach mogli oni wysłuchać fachowej prelekcji medycznej, wygłaszanej przez zaproszonego lekarza, po czym pani Janina podejmowała temat według swojego uznania. Dla takich ludzi organizowała we współpracy z kapłanami turnusy rekolekcyjne - wypoczynkowe przy sanktuarium maryjnym w Płokach. Rodziny biedne odwiedzała niosąc radę i pomoc. Najbardziej potrzebującym rozdawała tzw. „numerki”, za które w sklepie otrzymywali podstawowe artykuły żywnościowe, zwłaszcza chleb i mleko. Wchodziła do rodzin zaniedbanych i patologicznych, w których oprócz koniecznych spraw materialnych i porady duchowej, załatwiała korepetycję dla dzieci a jeśli były nie ochrzczone stawała się dla nich często matką chrzestną. Przez pewien czas Janina Woynarowska była przełożoną pielęgniarek w Przychodni Obwodowej w Chrzanowie i powiatową instruktorką pielęgniarek. Już w tamtych latach przyczyniła się do powstania Domu Samotnej Matki przy współpracy z ks. Zbigniewem Mońko. Jako kurator w Ośrodku adopcyjnym pośredniczyła w odnajdywaniu rodziców zastępczych dla dzieci pozostawionych. Dla matek samotnych i na ludzkie biedy serce miała otwarte, a przy tym umysł bystry i osobowość mocną w działaniu. „Był to człowiek dobry i wyjątkowo potrzebny” - powiedział o niej na Mszy pogrzebowej biskup Jan Pietraszko - „Wielki człowiek, o wielkim sercu”.

Dzień rozpoczynała pełnym uczestnictwem we Mszy Świętej. Głęboko religijna. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem podejmowała sprawy, które na nią czekały w ciągu dnia. Zaniedbanych moralnie otaczała żarliwą modlitwą i wypraszała dla nich łaskę nawrócenia. Ludzie ci zostali przez nią gruntownie przygotowani do spotkania z Bogiem w sakramentach świętych. Wracali do praktyk religijnych nieraz po latach zaniedbań. Należała do Żywego Różańca przy kościele św. Mikołaja. Była organizatorką artystycznych wieczorów religijno-patriotycznych. Pewnym przemyśleniom nadała kształt poetycki. Wiersze te odzwierciedlają piękno jej duszy i sposób rozmowy z Bogiem. Niektóre z nich wydała drukiem.

Zginęła w wypadku samochodowym 24 listopada 1979 r. Pogrzeb jej odbył się z udziałem ogromnej ilości wiernych w dniu 29 listopada 1979r. na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie.

Na grobie, który jest stale nawiedzany, widać kwiaty i świece. Pamięć o niej jest żywa. Z wdzięcznością wspominana jest jej cicha praca i bezinteresowna dobroć a także ufna i żarliwa pobożność.

Proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 r.

Opracowano na podstawie życiorysu podanego na stronach Opoki „Prowadźcie nas do Boga...” [Dostęp 29 lipca 2009 r.]

Informacje na stronach KIK w Chrzanowie o spotkaniach poświęconych Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej

 1. Wojciech Sala: Służebnica Boża Janina Woynarowska, Biuletyn KIK nr 3, czerwiec 2000r. dostępny w wersji wydrukowanej.
 2. Wojciech Sala: Msza Św. o beatyfikację Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej. Biuletyn KIK nr 12, czerwiec 2002r.
 3. Z programu spotkań Klubu w listopadzie 2003r. Wspomnienie o Służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej w 24 rocznicę śmierci. Spotkanie w Bibliotece Miejskiej. Biuletyn KIK nr 19, wrzesień - grudzień 2003r.
 4. Grupa Twórcza Cumulus: Wieczór poetycki poświęcony Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej w 25 rocznicę śmierci. Klub Inteligencji Katolickiej,
  XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 12 października 2004r.
 5. Wojciech Sala: Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju - relacja z XIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Biuletyn KIK nr 23, październik - grudzień 2004r.
 6. Wojciech Sala: Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie - przedstawienie się ks. biskupowi Józefowi Guzdkowi z okazji wizytacji parafii. Biuletyn KIK nr 23, październik - grudzień 2004r.
 7. „Kochający Ojciec” Wspomnienie ks. dra Stefana Misińca o Janie Pawle II. Biuletyn KIK nr 25, kwiecień - czerwiec 2005r.
 8. Wojciech Sala: „... Dziękujemy za pokazywanie dróg do świętości ...”
  Anna Sala: Na pożegnanie Proboszcza ks. dr Stefana Misińca. Biuletyn KIK nr 26, lipiec - wrzesień 2005r.
 9. Wojciech Sala: Krótka informacja o KIK w Chrzanowie, wrzesień 2006r.
 10. Grupa Twórcza Cumulus, Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie Spotkanie z poezją Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej i muzyką. Klub Inteligencji Katolickiej,
  XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie,.17 października 2006r.
 11. Grupa Twórcza Cumulus, Anna Jagódka - skrzypce: Wspomnienie o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej „Najważniejsza jest miłość”. Różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Janiny. Kościół Św. Anny w Luszowicach.
  XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 17 października 2007r.
 12. Lucyna Szubel: Janina Woynarowska Służebnica Chorych - Służebnica Boża. Biuletyn KIK nr 34, lipiec - wrzesień 2007r. dostępny w wersji wydrukowanej.
 13. Grupa Twórcza Cumulus, Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie: „Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości” Spotkanie o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej. Kościół Świętej Rodziny,
  XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 13 października 2008r.
 14. Promocja książki Janiny Woynarowskiej "Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości" - wybór tekstów Lucyna Szubel. "Dzieliłaś się sobą" - spektakl poświęcony Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej w wykonaniu młodzieży I LO w Chrzanowie pod kier. Małgorzaty Filipczak
  XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 15 października 2009r.
 15. "W Bogu szukała swiatła" - wieczór poswiecony Słuzebnicy Bozej Janinie Woynarowskiej w wykonaniu Grupy Twórczej "Cumulus" Antoni Dobrowolski, Ernestyna Lewandowska, Jolanta Kupiec.
  XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 12 października 2010r.
 16. spotkanie z poezją Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej pt. Szukam Ciebie, Boże w wykonaniu Lucyny Szubel, Jolanty Kupiec i Antoniego Dobrowolskiego - GT Cumulus i uczniów PSM I. st. im. Janiny Garści w Chrzanowie.
  XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 12 października 2011r.
 17. spektakl o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej w wykonaniu Lucyny Szubel, Jolanty Kupiec i Antoniego Dobrowolskiego z Grupy Twórczej "Cumulus".
  XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 14 października 2012r.
 18. Janina Woynarowska poetka, spotkanie poetycko muzyczne pt. "Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości". Prowadzi Jolanta Kupiec, Grupa Twórcza Cumulus.
  XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 17 października 2014r.
 19. Wojciech Sala O Służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej
  XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 11 października 2016r.

Linki zewnętrzne

 1. Blog: Sługa Boża Janina Woynarowska z Instytutu Świeckiego Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
 2. Informacje o stanie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej. Hagiography Circle:
  - kandydaci na ołtarze z roku 1979
  - kandydaci z Europy
  -
  nihil obstat z roku 1999 .
 3. Zbigniew Mazur Janina Woynarowska - żeby nie zapomnieć „Przełom on line”.
 4. Andrzej Winogrodzki Codzienna świętość. Urząd Miejski w Oświęcimiu.
 5. Instytut Świecki Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
 6. Hasło Janina Woynarowska. Wikidedia.
 7. Marek Oratowski: Nasi święci. PRZEŁOM
 8. Kategoria Słudzy Boży Kościoła Katolickiego . Wikidedia.
 9. Ewa Kusz Świeccy konsekrowani - 60 lat po „Provida Mater Eccesia” Tożsamość i misja. Instytut Niepolalanej Matki Kościoła.
 10. Życie pojęła poważnie. Wspomnienie o pielęgniarce Janinie Woynarowskiej „ad vocem„ Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 11. Dążyć do świętości Z ks. dr. Andrzejem Scąbrem rozmawia Kajetan Rajski. OPOKA.
 12. XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 178/179
 13. XIX Tygodzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 155/156
-->

Powrót do strony głównej.

Wojciech Sala
Założenie strony 29 lipca 2009 r.
Aktualizacja 10 października 2017 r.