Sługa Boża
Janina Woynarowska
10 V 1923 - 24 XI 1979

Sługa Boża Janina Woynarowska

 

Życiorys

Janina Woynarowska była wysoko cenioną pielęgniarką w Chrzanowie. Ceniono ją za wyjątkową wiedzę medyczną i za jej wielką dobroć w praktyce pielęgniarskiej. Umiejętności medyczne stale poszerzała a przez ciągłą troskę o chorych, znajomość ta przynosiła podziwu godne rezultaty. Chorzy tęsknili za jej obecnością, ponieważ przynosiła pomoc dla chorego ciała i pociechę dla strapionej duszy. Bezinteresowna pomoc chorym stawała się z każdym rokiem coraz większą pasją jej życia. Ten krąg ewangelicznej miłości z latami rozszerzał się i z każdym rokiem wchodzili weń również opuszczeni, niechciani, matki samotne ze swoimi dziećmi a także ludzie starzy. Dla tych ludzi Janina Woynarowska organizowała pomoc materialną i duchową. Na spotkaniach mogli oni wysłuchać fachowej prelekcji medycznej, wygłaszanej przez zaproszonego lekarza, po czym pani Janina podejmowała temat według swojego uznania. Dla takich ludzi organizowała we współpracy z kapłanami turnusy rekolekcyjne - wypoczynkowe przy sanktuarium maryjnym w Płokach. Rodziny biedne odwiedzała niosąc radę i pomoc. Najbardziej potrzebującym rozdawała tzw. „numerki”, za które w sklepie otrzymywali podstawowe artykuły żywnościowe, zwłaszcza chleb i mleko. Wchodziła do rodzin zaniedbanych i patologicznych, w których oprócz koniecznych spraw materialnych i porady duchowej, załatwiała korepetycję dla dzieci a jeśli były nie ochrzczone stawała się dla nich często matką chrzestną. Przez pewien czas Janina Woynarowska była przełożoną pielęgniarek w Przychodni Obwodowej w Chrzanowie i powiatową instruktorką pielęgniarek. Już w tamtych latach przyczyniła się do powstania Domu Samotnej Matki przy współpracy z ks. Zbigniewem Mońko. Jako kurator w Ośrodku adopcyjnym pośredniczyła w odnajdywaniu rodziców zastępczych dla dzieci pozostawionych. Dla matek samotnych i na ludzkie biedy serce miała otwarte, a przy tym umysł bystry i osobowość mocną w działaniu. „Był to człowiek dobry i wyjątkowo potrzebny” - powiedział o niej na Mszy pogrzebowej biskup Jan Pietraszko - „Wielki człowiek, o wielkim sercu”.

Dzień rozpoczynała pełnym uczestnictwem we Mszy Świętej. Głęboko religijna. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem podejmowała sprawy, które na nią czekały w ciągu dnia. Zaniedbanych moralnie otaczała żarliwą modlitwą i wypraszała dla nich łaskę nawrócenia. Ludzie ci zostali przez nią gruntownie przygotowani do spotkania z Bogiem w sakramentach świętych. Wracali do praktyk religijnych nieraz po latach zaniedbań. Należała do Żywego Różańca przy kościele św. Mikołaja. Była organizatorką artystycznych wieczorów religijno-patriotycznych. Pewnym przemyśleniom nadała kształt poetycki. Wiersze te odzwierciedlają piękno jej duszy i sposób rozmowy z Bogiem. Niektóre z nich wydała drukiem.

Zginęła w wypadku samochodowym 24 listopada 1979 r. Pogrzeb jej odbył się z udziałem ogromnej ilości wiernych w dniu 29 listopada 1979r. na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie.

Na grobie, który jest stale nawiedzany, widać kwiaty i świece. Pamięć o niej jest żywa. Z wdzięcznością wspominana jest jej cicha praca i bezinteresowna dobroć a także ufna i żarliwa pobożność.

Proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 r.

Opracowano na podstawie życiorysu podanego na stronach Opoki „Prowadźcie nas do Boga...”

Informacje na stronach KIK w Chrzanowie o spotkaniach poświęconych Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej

Linki zewnętrzne

 1. Informacje o stanie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej. Hagiography Circle:
  - kandydaci na ołtarze z roku 1979
  - kandydaci z Europy
  -
  nihil obstat z roku 1999 .
 2. Modlitwa o beatyfikację. OPOKA.
 3. Zbigniew Mazur Janina Woynarowska - żeby nie zapomnieć „Przełom on line”.
 4. Świadkowie wiary naszych czasów - Janina Woynarowska. Sanktuarium św. Anrzdzeja Boboli.
 5. Andrzej Winogrodzki Codzienna świętość. Urząd Miejski w Oświęcimiu.
 6. Odsłonięcie tablicy w "Ubezpieczalni" w Chrzanowie. Miejski Serwis Informacyjny
 7. Instytut Świecki Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
 8. Prace uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie.
  - Jakub Chrząszcz Śladami J.Woynarowskiej,
  - Joanna Mołata Bł. Janina Woynarowska - wzór do naśladowania
 9. Małgorzata Nocuń Patronka dla partyjnych. Tygodnik Powszechny
 10. Streszczenie artykułu z Tygodnika Powszechnego na stronach Episkopatu Polski
 11. Hasło Janina Woynarowska. Wikidedia.
 12. XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny.
 13. Marek Oratowski: Nasi święci. PRZEŁOM
 14. Życie pojęła poważnie. Wspomnienie o pielęgniarce Janinie Woynarowskiej „ad vocem„ Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 15. Wspomnienie o grobie Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej na cmentarzu parafialnym - w informatorze turystycznym.
 16. Kategoria Słudzy Boży Kościoła Katolickiego . Wikidedia.
 17. Monika Waluś Wszyscy jesteśmy adoptowani. Laboratorium WIĘZI.
 18. Ewa Kusz Świeccy konsekrowani - 60 lat po „Provida Mater Eccesia” Tożsamość i misja. Instytut Niepolalanej Matki Kościoła.
 19. „Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości”. Służebnica Boża Janina Woynarowska. Wydawn. św. Stanisława BM (2004).
 20. Dążyć do świętości Z ks. dr. Andrzejem Scąbrem rozmawia Kajetan Rajski. OPOKA.
 21. XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 178/179
 22. XIX Tygodzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 155/156

Powrót do strony głównej.

Wojciech Sala
Założenie strony 29 lipca 2009 r.
Przystosowanie do małych ekranów 8 czerwca 2017 r.