Sługa Boża Janina Woynarowska
10 V 1923 - 24 XI 1979

Sługa Boża Janina Woynarowska

Janina Woynarowska była wysoko cenioną pielęgniarką w Chrzanowie. Ceniono ją za wyjątkową wiedzę medyczną i za jej wielką dobroć w praktyce pielęgniarskiej. Umiejętności medyczne stale poszerzała a przez ciągłą troskę o chorych, znajomość ta przynosiła podziwu godne rezultaty. Chorzy tęsknili za jej obecnością, ponieważ przynosiła pomoc dla chorego ciała i pociechę dla strapionej duszy. Bezinteresowna pomoc chorym stawała się z każdym rokiem coraz większą pasją jej życia. Ten krąg ewangelicznej miłości z latami rozszerzał się i z każdym rokiem wchodzili weń również opuszczeni, niechciani, matki samotne ze swoimi dziećmi a także ludzie starzy. Dla tych ludzi Janina Woynarowska organizowała pomoc materialną i duchową. Na spotkaniach mogli oni wysłuchać fachowej prelekcji medycznej, wygłaszanej przez zaproszonego lekarza, po czym pani Janina podejmowała temat według swojego uznania. Dla takich ludzi organizowała we współpracy z kapłanami turnusy rekolekcyjne - wypoczynkowe przy sanktuarium maryjnym w Płokach. Rodziny biedne odwiedzała niosąc radę i pomoc. Najbardziej potrzebującym rozdawała tzw. „numerki”, za które w sklepie otrzymywali podstawowe artykuły żywnościowe, zwłaszcza chleb i mleko. Wchodziła do rodzin zaniedbanych i patologicznych, w których oprócz koniecznych spraw materialnych i porady duchowej, załatwiała korepetycję dla dzieci a jeśli były nie ochrzczone stawała się dla nich często matką chrzestną. Przez pewien czas Janina Woynarowska była przełożoną pielęgniarek w Przychodni Obwodowej w Chrzanowie i powiatową instruktorką pielęgniarek. Już w tamtych latach przyczyniła się do powstania Domu Samotnej Matki przy współpracy z ks. Zbigniewem Mońko. Jako kurator w Ośrodku adopcyjnym pośredniczyła w odnajdywaniu rodziców zastępczych dla dzieci pozostawionych. Dla matek samotnych i na ludzkie biedy serce miała otwarte, a przy tym umysł bystry i osobowość mocną w działaniu. „Był to człowiek dobry i wyjątkowo potrzebny” - powiedział o niej na Mszy pogrzebowej biskup Jan Pietraszko - „Wielki człowiek, o wielkim sercu”.

Dzień rozpoczynała pełnym uczestnictwem we Mszy Świętej. Głęboko religijna. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem podejmowała sprawy, które na nią czekały w ciągu dnia. Zaniedbanych moralnie otaczała żarliwą modlitwą i wypraszała dla nich łaskę nawrócenia. Ludzie ci zostali przez nią gruntownie przygotowani do spotkania z Bogiem w sakramentach świętych. Wracali do praktyk religijnych nieraz po latach zaniedbań. Należała do Żywego Różańca przy kościele św. Mikołaja. Była organizatorką artystycznych wieczorów religijno-patriotycznych. Pewnym przemyśleniom nadała kształt poetycki. Wiersze te odzwierciedlają piękno jej duszy i sposób rozmowy z Bogiem. Niektóre z nich wydała drukiem.

Zginęła w wypadku samochodowym 24 listopada 1979 r. Pogrzeb jej odbył się z udziałem ogromnej ilości wiernych w dniu 29 listopada 1979r. na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie.

Na grobie, który jest stale nawiedzany, widać kwiaty i świece. Pamięć o niej jest żywa. Z wdzięcznością wspominana jest jej cicha praca i bezinteresowna dobroć a także ufna i żarliwa pobożność.

Proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 r.

Opracowano na podstawie życiorysu podanego na stronach Opoki „Prowadźcie nas do Boga...”
⊲http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/janina_woynarowska/zycie.htm

Informacje na stronach KIK w Chrzanowie o spotkaniach poświęconych Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej

 • Ks. Kard. Franciszek Macharski odprawił Mszę Św. o beatyfikację Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej. Kościół Św. Mikołaja, 24 maja 2002r.
  ⊲../biuletyn/02-12.html#Msza,
 • Grupa Twórcza Cumulus: Wieczór poetycki poświęcony Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej w 25 rocznicę śmierci. Klub Inteligencji Katolickiej, XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 12 października 2004r.
  ⊲../tydzien-kultury/19/19tkch.html
 • Wojciech Sala: Krótka informacja o KIK w Chrzanowie, wrzesień 2006r.
  ⊲../biuletyn/06-31.html#kikch
 • Grupa Twórcza Cumulus, Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie Spotkanie z poezją Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej i muzyką. Klub Inteligencji Katolickiej, XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie,.17 października 2006r.
  ⊲../tydzien-kultury/20/20tkch.html
 • Grupa Twórcza Cumulus, Anna Jagódka - skrzypce: Wspomnienie o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej „Najważniejsza jest miłość”. Różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Janiny. Kościół Św. Anny w Luszowicach. XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 17 października 2007r.
  ⊲../tydzien-kultury/21/21tkch.html
 • Grupa Twórcza Cumulus, Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie: „Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości” Spotkanie o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej. Kościół Świętej Rodziny, XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 13 października 2008r.
  ⊲../tydzien-kultury/22/22tkch.html

Linki zewnętrzne

 1. Informacje o stanie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej. Hagiography Circle:
  - kandydaci na ołtarze z roku 1979
  ⊲http://newsaints.faithweb.com/year/1979.htm#Woynarowska,
  - kandydaci z Europy
  ⊲http://newsaints.faithweb.com/Europe.htm,
  - nihil obstat z roku 1999
  ⊲http://newsaints.faithweb.com/with_nulla.htm#1999.
 2. Modlitwa o beatyfikację. OPOKA.
  ⊲http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/janina_woynarowska/.
 3. Zbigniew Mazur Janina Woynarowska - żeby nie zapomnieć „Przełom on line ”
  ⊲http://www.przelom.pl/przelom.php?t=Janina-Woynarowska&p=0_232 .
 4. Świadkowie wiary naszych czasów - Janina Woynarowska. Sanktuarium św. Anrzdzeja Boboli.
  ⊲http://www.jezuici.pl/parakow/pismo1/2002/02=04/index01.htm
 5. Andrzej Winogrodzki Codzienna świętość. Urząd Miejski w Oświęcimiu. ⊲http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/22_2000/articles/Janina.html
 6. Odsłonięcie tablicy w "Ubezpieczalni" w Chrzanowie. Miejski Serwis Informacyjny
  ⊲http://www.chrzanow.pl/index.php?id=482 .
 7. Instytut Świecki Jezusa Chrystusa Odlupiciela Człowieka.
  ⊲http://www.kuria.lublin.pl/instytuty_swieckie/ico.html.
 8. Prace uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie.
  - Jakub Chrząszcz Śladami J.Woynarowskiej,
  - Joanna Mołata Bł. Janina Woynarowska - wzór do naśladowania
 9. Małgorzata Nocuń Patronka dla partyjnych. Tygodnik Powszechny
  ⊲http://tygodnik.onet.pl/1546,1462579,1,559916,dzial.html
 10. Streszczenie artykułu z Tygodnika Powszechnego na stronach Episkopatu Polski
  ⊲http://www.episkopat.pl/?a=gazeta_show&id=328
 11. Hasło Janina Woynarowska. Wikidedia. ⊲http://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_Woynarowska
 12. XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny. ⊲http://www.chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,1229
 13. Marek Oratowski: Nasi święci. PRZEŁOM
  ⊲http://www.przelom.pl/ludzie.php?t=Nasi-wici-&p=2376
 14. Życie pojęła poważnie. Wspomnienie o pielęgniarce Janinie Woynarowskiej „ad vocem„ Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  ⊲http://www.moipip.org.pl/pdf_doc/ad_vocem_75.pdf
 15. Wspomnienie o grobie Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej na cmentarzu parafialnym - w informatorze turystycznym ⊲http://www.fredek.pl/o-115494700485,Cmentarz_parafialny.html.
 16. Kategoria Słudzy Boży Kościoła Katolickiego . Wikidedia.
  ⊲http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:S%C5%82udzy_Bo%C5%BCy_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego
 17. Monika Waluś Wszyscy jesteśmy adoptowani. Laboratorium WIĘZI
  ⊲http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?wszyscy_jestesmy_adoptowani&p=1
 18. Ewa Kusz Świeccy konsekrowani - 60 lat po „Provida Mater Eccesia” Tożsamość i misja. Instytut Niepolalanej Matki Kościoła.
  ⊲http://www.inmk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=25
 19. „Ważne jest tylko to, aby zawierzyć miłości”. Służebnica Boża Janina Woynarowska. Wydawn. św. Stanisława BM (2004)
  ⊲http://www.kmt.mateusz.pl/ksiazki/?GD=7&GM=904&kstr=51
 20. Dążyć do świętości Z ks. dr. Andrzejem Scąbrem rozmawia Kajetan Rajski. OPOKA. ⊲http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/kr_dazycsw.html
 21. XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 178/179
  ⊲http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biu178-9.html
 22. XIX Tygodzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach „Dlatego” nr 155/156
  ⊲http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biu155-6.html

Δ

Przygotował Wojciech Sala 29.07.2009r.