Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Spis treści numerów od 1 do 8 Nr 9 Nr 10 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl grudzień 2001 r.

[
Początek dokumentu] [XX Lecie KIK w Chrzanowie ] [List Metropolity Krakowskiego] [Barbara Czałczyńska] [Wojciech Sala] [Helena Chłopek]

XX lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

W dniu 10 listopada 2001 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie obchodził 20-lecie swojej działalności. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 830 Mszą Św. koncelebrowaną w intencji Klubu w Kościele św. Mikołaja w Chrzanowie. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dziekan Wojciech Bryja, ks. prałat dr Stefan Misiniec - kapelan Klubu, ks. prezes Tadeusz Zaleski z Fundacji im. św. Brata Alberta, współinicjator Klubu, ks. dr Ryszard Świder - kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Płokach - patronki Klubu oraz ks. wizytator Adam Ogiegło. Homilię okolicznościową nawiązującą do powstania Klubu i jego zadań wygłosił ks. Tadeusz Zaleski. Podczas Mszy św. śpiewał chór "Canzona" pod dyr. Władysława Bialika.

W Oratorium, prezes Klubu Wojciech Sala odczytał list Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z okazji uroczystości 20-lecia Klubu. Odczytał również nadesłane życzenia z Klubów w Polsce.

W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach życzenia złożył prezes dr Antoni Winiarski i przekazał książki autorstwa członka Klubu Stanisława Krzyżaniaka - więźnia łagrów i obozów koncentracyjnych - pamiętniki "A losem naszym polski los" oraz tomik wierszy "Kruszec dni powszednich". Życzenia od Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie przekazała pani prezes Barbara Czałczyńska. Delegacja z KIK w Oświęcimiu - prezes Jan W. Lachendro oraz sekretarz Janina Rochowiak - wraz z życzeniami przekazała album "Oświęcim wczoraj i dzisiaj" W imieniu KIK w Sosnowcu, prezes Jadwiga Hesse oraz mec. Grażyna Ciesielska - Dziadkiewicz przekazały życzenia i album "Kościoły Diecezji Sosnowieckiej". Pani Teresa Marecka - Podczerwińska - członek zarządu KIK w Myślenicach, składając życzenia przekazała kopię łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Myślenickiej, namalowaną przez członka Klubu oraz tomik z okazji XX-lecia KIK w Myślenicach.

Dr Antoni Winiarski - prezes KIK w Katowicach, członek Rady Porozumienia KIK w Polsce, wygłosił referat "Chrześcijanin wobec globalizacji". Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja. Pani Barbara Czałczyńska - prezes KIKu w Krakowie, członek Rady Porozumienia KIK w Polsce, podzieliła się wspomnieniami o Księciu Kardynale Stefanie Sapiesze i ks. profesorze Józefie Tischnerze - "Ludzie, których znałam".

Zwiedzenie wystawy "20 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach wystawy o mieście Chrzanowie było również okazją do przemówienia prezesa - Wojciecha Sali o historii Klubu. Około południa wzięliśmy udział w otwarciu wystawy "Niepodległość. Drogi do wolności" w Muzem - Domu Urbańczyka w Chrzanowie połączonej z koncertem fortepianowym Bartłomieja Mełgesa - ucznia profesora Jasińskiego. Po powrocie z muzeum, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

W drugiej części programu w Oratorium został odczytany wiersz Heleny Chłopek o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Wspólnie modliliśmy się również o rychłą beatyfikację Sługi Bożego. W programie poetycko-wokalnym wystąpili Lucyna Szubel recytująca własne wiersze i zespół młodzieżowy "Numen" pod dyrekcją Anny Sali w składzie: Łukasz Kiecza, Anna Kopińska, Tomasz Król, Agnieszka Rokosz, Katarzyna Sala, Marta Sala, Agnieszka Starzykiewicz.

Prezentację na komputerze "Serwis internetowy Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolic-kiej w Polsce jako przykład współpracy stowarzyszeń" przedstawił Jan Sala.

Ostatnim punktem uroczystości była dyskusja panelowa "Rola stowarzyszeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego", w której udział wzięli: ks. prałat dr Stefan Misiniec, Andrzej Saługa - starosta, Józef Gąsior - dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek Oratowski - "redaktor tygodnika "Przełom", Franciszek Wójciak - wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków, Waldemar Swerczyk - zastępca przewodniczącego zarządu Rady Chrzanowskich Organizacji Poza-rządowych, Wojciech Sala - prezes KIK.

    Dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:
  1. Stowarzyszenia, w których jestem, o których wiem; ich cele i zadania.
  2. Współpraca między stowarzyszeniami.
  3. Współpraca z administracją rządową i samorządem terytorialnym.
  4. Stowarzyszenia a życie polityczne.
  5. Finanse i informacja.

Uroczystość zakończyła się modlitwą.

WS


List Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego

Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 30 października 2001 r.

Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Członkowie
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Chrzanowie

Z wielką mocą odżywają we mnie wspomnienia sprzed dwudziestu lat, kiedy to – w czasie politycznej wiosny – jak pierwsze kwiaty wolności wyrastały w krakowskim Kościele Kluby Inteligencji Katolickiej. A jak Boża była ta myśl pokazał stan wojenny i następne lata.

Razem z Wami dziękuję Miłosiernemu Bogu za dwadzieścia lat istnienia, tak bogatego w dzieła, KIK-u w Chrzanowie. Z głęboką wdzięcznością wspominam śp. Ks. Prałata Zbigniewa Mońko, promotora i wieloletniego opiekuna Klubu, śp. inż. Zbigniewa Szutę, pierwszego prezesa i wszystkich Zmarłych Członków Klubu. Niech mają udział w wiekuistej Miłości i Światłości.

Równocześnie wyrażam wielkie uznanie i podziękowanie obecnemu proboszczowi chrzanowskiemu – Ks. Prałatowi Stefanowi Misińcowi za dyskretną, a tak ważną opiekę duszpasterską nad Klubem i za wszystko, co swoim talentem i zapałem jako referent ds. kultury chrześcijańskiej przy Kurii Metropolitarnej w Krakowie wniósł w powstanie i działalność KIK-ów.

Życzę serdecznie, aby nowe lata Chrzanowskiego KIK-u, lata „dojrzałe” – były coraz lepszą odpowiedzią na mowę Ducha Świętego, przemawiającego językiem Ojca Świętego Jana Pawła II – odpowiedzią wiary chrześcijan zaangażowanych w troskę o Kościół i o świat tak bardzo dziś zagrożony, i ten nasz polski świat u progu XXI wieku.

Niech Pan błogosławi i strzeże dzieła, które sam wśród nas rozpoczął

Franciszek Kard. Macharski
Metropolita Krakowski


Barbara Czałczyńska prezes KIK Kraków

Szanowni Państwo!

Jak wiem wysłuchali już Państwo poważnego jak mniemam wykładu o globalizacji, ja natomiast będę opowiadała może z niezbyt wielką powagą ale jak myślę o rzeczach poważnych. Najpierw cofnę się wstecz do wspomnień bardzo dawnych do starego przedwojennego i bardzo mieszczańskiego Krakowa.

Moi dziadkowie mieszkali w kamienicy przy Rynku Głównym od frontu (to bardzo ważne). A dla mieszczańskiego Krakowa świętem najważniejszym w roku było Boże Ciało i złączone z nim procesje. Procesja szła od Wawelu do Rynku Głównego po drodze zatrzymując się przy czterech ołtarzach, z których aż trzy były w Rynku. Przygotowania do następnej procesji trwały właściwie wraz z zakończeniem poprzedniej. A więc: trzeba się było dowiedzieć przy którym z domów będzie zbudowany ołtarz. Ołtarz mieli obowiązek zrobić właściciel kamienicy i sklepu, który w tej kamienicy się znajdował. Mówię obowiązek, a to nie był obowiązek, ale wielki zaszczyt. Trwały więc starania o to, który sklep będzie uhonorowany ołtarzem. A kiedy już było wiadomo odbywały się narady jak ołtarz ma być ozdobiony - w jakim ma być kolorze, jakie kwiaty. Narady ciągnęły się przez cały rok. A potem następował ten wielki moment: procesja wkraczała na Rynek. Rozbrzmiewały dzwony i dzwonki, po Rynku snuł się dym kadzideł. Małe krakowianki sypały kwiatki a pod wspaniałym baldachimem szedł niosąc złotą monstrancję arcybiskup książę Adam Sapieha. Patrzyłam na to stojąc na krześle przed otwartym oknem, a kiedy już złoty baldachim przybliżał się pod nasze okna pamiętałam o tym, że trzeba uklęknąć. Babka upominała mnie szeptem — przyglądaj się uważnie, bo nigdy nie wiadomo co cię w życiu czeka. Babka jak i wiele starszych pań z mieszczaństwa krakowskiego uczestniczyła w pracach K..B.K. czyli Książęco Biskupim Komitecie na rzecz ubogich miasta. Kiedyś więc tak się zdarzyło, że trafiła się okazja przedstawienia mnie osobiście Księciu Arcybiskupowi. I proszę sobie wyobrazić, że byłam tak przejęta tym wydarzeniem, że prócz tego, że miałam przed sobą Księcia Arcybiskupa nic więcej nie pozostało w mojej pamięci. Nie pamiętam ani gdzie się to odbyło ani przy jakiej okazji. I rzeczywiście potem przyszła wojna, a po wojnie komuna i więcej już nie miałam okazji oglądać drobnej pochylonej sylwetki Księcia Arcybiskupa z Monstrancją w rękach. Ale Książę Adam Sapieha był już za życia legendą Krakowa. Wszystko co dotyczyło Jego osoby było komentowane. Oczy wszystkich były zwrócone ku siedzibie arcybiskupów krakowskich stamtąd oczekując wskazówek i rad. A były to przecież czasy ciężkie i okrutne. Z upływem lat dowiadywałam się coraz więcej o naszym Wielkim Pasterzu. Utwierdzało mnie to w podziwie dla tej Wielkiej chociaż drobnej postaci. Ale uświadomiłam też sobie, że Jego pasterzowanie od samego początku nosiło jedno znamię: On się nigdy nie poddawał zewnętrznym warunkom. W każdej chwili był sobą i w każdej chwili działał. I tak było kiedy obejmował arcybiskupstwo krakowskie i tak kiedy od niego odchodził na wieczny spoczynek.

Minęło wiele lat przestałam być dzieckiem i zapisałam się na wydział filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasy jak już przyzwyczailiśmy się w Polsce były trudne, tak zwany środek epoki Gomółki. Z katedry filozofii krakowskiej odszedł Roman Ingarden i od studentów została odsunięta profesor Izydora Dąbska. Na ćwiczeniach z etyki pojawił się młody asystent. Powiedział od razu, że jest marksistą i ateistą i ku wielkiemu naszemu zdumieniu kazał nam na następne ćwiczenie przynieść Biblię. Między studentami zawrzało: zwolennicy materializmu oburzali się, że każe im się czytać Biblię a katolicy, że ateista będzie im objaśniał pismo święte. Natomiast Jasiu Szewczyk, bo tak się nazywał ówże asystent wyjaśnił, że jest on tolerancyjny, że przyjaźni się nawet z Józiem Tischnerem, a poza tym uważa, że nie można mówić o etyce nie zapoznawszy się dokładnie z dekalogiem który jest podstawą etyki europejskiej. Nikt z nas nie wiedział wówczas kto to jest ów Józio Tischner i dlaczego akurat z pomocą przyjaźni dla niego trzeba było wyjaśniać swoją tolerancyjność. Gdzieś w połowie roku akademickiego odbył się wykład prof. Ingardena, na który wszyscy udali się tłumnie. Siadłam gdzieś w ostatnim rzędzie, a ktoś siedzący obok mnie trącił mnie i powiedział wskazując na młodego człowieka o okrągłej twarzy i zadartym nosie: popatrz to jest Józio Tischner. Nie zauważyłam w nim wtedy niczego nadzwyczajnego. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się w wielkiej tajemnicy, że jest to ksiądz. W owych czasach osoby konsekrowane nie były mile widziane w państwowych uczelniach. Spotkałam go znowu po paru latach już w stanie wojennym w katedrze wawelskiej na Mszy św. za Ojczyznę; to już nie był młody chłopiec o pyzatej twarzy i zadartym nosie.

To był odpowiedzialny, pewny swojego powołania kapłan. Od tego czasu pilnie śledziłam wszelkie Jego wypowiedzi - to nie było tylko dodawanie otuchy, to był równocześnie wielki narodowy obrachunek połączony z wizją przyszłości. Dziś kiedy Jego całe życie zostało zamknięte i zapoznajemy się jeszcze z tym co miał nam do powiedzenia myślę, że aczkolwiek nigdy nie zajmował większego stanowiska w hierarchii kościelnej, wyróżniało go to samo co Księcia Kardynała Adama Sapiehę -nigdy się nie poddawał - zawsze był czynny w każdej nawet najgorszej sytuacji mówił ludziom nie wolno się poddawać.

I na koniec muszę jeszcze dopowiedzieć historię o przyjacielu ks. Tischnera Jasiu Szewczyku. Zachęcona przez tego tolerancyjnego jak o sobie mówił ateiście zabrałam się pilnie do czytania Pisma Świętego. A potem to już po kolei zapoznałam się z Ojcami Kościoła i św. Augustynem i św. Tomaszem i z wieloma innymi i zapoznaję się z nimi wszystkimi nadal i innych do tego zachęcam, bo jakiekolwiek by nie było życie jest jeszcze cos poza nim co nas wszystkich wspomaga i prowadzi i pomaga ażebyśmy nie poddawali się zniechęceniu i rozpaczy.

I tak dzięki seminarium prowadzonemu przez marksistę ateistę przekonałam się na własnej skórze jak Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach.


Wojciech Sala – prezes KIK Chrzanów
Przemówienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

20 lat w życiu człowieka, to bardzo dużo. Jest to bowiem czas, w którym dorasta nowe pokolenie. 20 lat w życiu miasta to też niemało, bo prawie 3 setne jego dziejów. Szanowni Państwo! Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie od lat 20 jest obecny w życiu wielu z nas, jest obecny w naszym mieście, na Ziemi Chrzanowskiej, w Polsce. Jest obecny i służy ludziom tej ziemi.

Został zarejestrowany 18 listopada 1981 r. decyzją naczelnika miasta i gminy w Chrzanowie. Było to niespełna miesiąc przed ogłoszeniem Stanu Wojennego w Polsce. Jednak jego początków należałoby szukać wcześniej, m.in. w grupach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej, w spotkaniach dla inteligencji organizowanych w parafii św. Mikołaja. Od początku był związany z ruchem odnowy Państwa, NSZZ „Solidarność” Wielu jego członków i założycieli było działaczami Związku. Pierwszym prezesem został wybrany śp. mgr inż. Zbigniew Szuta. Wiele serca i czasu poświęcił budowaniu naszej wspólnoty.

Klub znajduje gościnę w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie i doznaje troskliwej opieki Kościoła, a szczególnie proboszczów: śp. ks. prałata Zbigniewa Mońko i jego następcy ks. prałata dr Stefana Misińca.

Członkowie Klubu czynnie uczestniczą w życiu Kościoła i życiu społecznym Ziemi Chrzanowskiej. Są obecni przy budowie kościoła Matki Bożej Różańcowej na Os. Północ, pracują w grupach parafialnych, w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej, śpiewają w chórach. Są inicjatorami i współzałożycielami grup i stowarzyszeń: grupa nauczycieli,. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, Fundacja im. Brata Alberta, Hospicjum św. Józefa. Gdy tylko pojawiła się taka możliwość, współtworzą życie polityczne. Są współzałożycielami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Chrzanowskiej, komitetów wyborczych, są radnymi w samorządzie terytorialnym.

Fenomenem Klubu są cotygodniowe spotkania wtorkowe od 20 lat. To około 700 spotkań. Wykłady, praca formacyjna, praca w grupach, wieczory klubowe, sięganie po nowoczesne środki przekazu jak komputery i internet. Spotkania we własnym gronie lub z udziałem gości. Spotkania o tematyce religijnej, społecznej, politycznej, historycznej.

Od 1983 roku niemal co rok odbywa się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany w wielu kościołach chrzanowskich, muzeum, bibliotece, domu kultury. Bardzo cieszy, że w tych Tygodniach bierze liczny udział młodzież, poeci, chóry, wyśmienici prelegenci.

Radością naszą była „Arka Pana” – zespół w którym rosły nasze dzieci. W ciągu pięciu lat wystawił 25 przedstawień z udziałem 64 dzieci. To było radosne promieniowanie Klubu na zewnątrz.

Klub jest znany w Polsce szczególnie dzięki czynnemu udziałowi w Radzie Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce i zorganizowaniu nowoczesnego serwisu internetowego.

Klub owszem ma trudności i potrzebuje wsparcia. Ta uroczysta chwila nie jest jednak najlepszą okazją do mówienia o nich.

Uroczystości XX - lecia są okazją do złożenia podziękowań, Bogu i Kościołowi, władzy lokalnej i zwykłym ludziom, wszystkim, dzięki którym Klub powstał na Ziemi Chrzanowskiej i trwa. Ludziom z pierwszej linii i tym cichym, którzy nie chcą występować publicznie, ale Klub tworzą swoją pracą i modlitwą.

Zapraszam wszystkich w progi naszego Klubu – „brama na wciąż otwarta w gościnę zaprasza”. Na wystawie poświęconej historii miasta Chrzanowa zobaczą Państwo pamiątki z naszej XX letniej historii. Są tu dokumenty, zdjęcia, fotografia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Sukni Oświę-cimskiej, płyta multimedialna „Nie jesteś sam Papieżu nasz kochany” – pokłosie „Dni z Ojcem Świętym w XX-lecie Jego pontyfikatu”.

Dziękuję serdecznie paniom Lucynie Kumali Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i kustoszowi wystawy pani Mendakiewicz za jej zorganizowanie. Życzę miłego zwiedzenia wystawy.


... Wprowadzisz Kosciół w trzecie tysiaclecie ...
Kardynał Stefan Wyszyński

XX X

Słowa prorocze
Prymasa Polski
owocują spełnieniem

Oto jesteśmy u progu
nowej tajemnicy
Nadziei czy Lęku?

„Nie lękajcie się”
- woła Papież –

I z pokorą
Wspomina
Prymasa Tysiąclecia
Jego Wiarę i nadzieję
Jego – „Soli Deo”

Helena Chłopek

Jan Sala
Serwis internetowy Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce jako przykład współpracy stowarzyszeń

1. Kluby Inteligencji Katolickiej
Różnorodność działań – wspólny cel

W Polsce istnieje obecnie kilkadziesiąt Klubów Inteligencji Katolickiej. Największe skupiają po kilka tysięcy członków. W małych miastach – kilkadziesiąt osób. Różnią się również zakresem działalności. Wiele z nich prowadzi działalność charytatywną, pomagając potrzebującym systematycznie, czy też doraźnie; działalność intelektualną, np. poprzez odczyty, prelekcje; edukacyjną, artystyczną, kulturalną, wydawniczą, gospodarczą, informacyjną. Każdy Klub ma swoją specyfikę i realizuje swoje zadania według możliwości i potrzeb społecznych.

Jednak wspólny wszystkim Klubom jest cel działania - idea stosowania Ewangelii we współczesnym życiu społecznym, praca intelektualna na rzecz kształtowania osobowości człowieka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Kluby uczestniczą również aktywnie w życiu politycznym.

Współpraca międzyklubowa

Kluby współpracują ze sobą wymieniając się wzajemnie doświadczeniami. Służą temu okresowe spotkania prezesów KIK, a także spotkania Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce powstało w 1989 roku. Obecnie w skład Porozumienia wchodzi ok. 70 Klubów.

Prezesi Klubów wybierają 18 osobową Radę Porozumienia na 3 letnią kadencję. W obecnej kadencji (1999-2001) w skład Rady Porozumienia wchodzą Kluby w Białymstoku, Bielsku - Białej, Bydgoszczy, Chrzanowie, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem.

Spotkania międzyklubowe są często okazją do „podpatrzenia” jak inne kluby radzą sobie z różnymi problemami, a także umocnienia działalności swojego Klubu.

2. Internet

Internet coraz bardziej dostępny

W Polsce powszechny dostęp do sieci Internet istnieje praktycznie od pięciu lat. Od roku 1996 istnieje bowiem możliwość łączenia się z siecią za pomocą modemu poprzez ogólnopolski numer dostępowy Telekomunikacji Polskiej S.A. Wcześniej z sieci mogli korzystać nieliczni – na wyższych uczelniach, w niektórych szkołach, czy też w firmach informatycznych.

Dzisiaj dostęp do Internetu oferowany jest przez wiele firm, na różny sposób. Domowe komputery często kupowane są już z modemem.

Dla wyjaśnienia dodam, że modem jest to urządzenie za pomocą którego można podłączyć komputer do linii telefonicznej. Modem zamienia sygnały wysyłane przez komputer na sygnały, które mogą być przesyłane przez sieć telefoniczną. Tak podłączone komputery mogą wymieniać między sobą informacje.

Strony internetowe posiada wiele firm i organizacji, a także osoby prywatne. Swoje strony mają m.in.: prasa, radio, telewizja, szkoły, gminy, Kościół.

3. Kluby Inteligencji Katolickiej w sieci

Strony poszczególnych Klubów

Początkowo powstawały gdzieniegdzie pojedyncze strony Klubów Inteligencji Katolickiej. Pierwszym KIK-iem w Internecie był bodajże KIK w Bielsku-Białej. W czołówce znalazł się również KIK w Chrzanowie. Na stronach chrzanowskiego KIK-u powstała wirtualna mapa Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce z odsyłaczami do informacji o Klubach, rozsianych po sieci. Autorem tej mapy jest mój ojciec – Wojciech Sala.

Początki redakcji serwisu internetowego

Pomysł połączenia wysiłków Klubów w dziedzinie informacji prezentowanych w Internecie został zaakceptowany przez prezesów KIK-ów podczas spotkania na Jasnej Górze w kwietniu 1999 r. Wtedy powstała pierwsza redakcja serwisu internetowego Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Dzięki Fundacji Opoka serwis znalazł miejsce na oficjalnym serwerze Kościoła Katolickiego.

Informacje z Klubów – prezentacja w sieci

Obecnie, serwis nadal dynamicznie się rozwija. Administratorem serwisu jest Wojciech Sala. Kluby z całej Polski nadsyłają różnorodne materiały, które umieszczane są następnie w Internecie. Kontakt z redakcją serwisu możliwy jest na wiele sposobów. Informacje przekazywane są podczas osobistych spotkań, na Zjazdach Prezesów, czy też podczas posiedzeń Rady Porozumienia, przesyłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, również poprzez specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę na stronach www, a także poprzez faks i telefonicznie.

Serwis porozumienia KIK zawiera informacje o Radzie Porozumienia, wspomnianą wcześniej wirtualną mapę Klubów (KIK w Internecie), plany działalności Klubów, zapowiedzi uroczystych wydarzeń, obchodów rocznicowych. Umieszczamy również sprawozdania z imprez klubowych, często ilustrowane zdjęciami – dostarczanymi przez Klub, czy też sporządzanymi samodzielnie przez redakcję. W serwisie znajdują się również pozyskane od autorów teksty referatów wygłoszonych podczas spotkań. Sporządzane są również pełnoekranowe prezentacje wspominające wybrane spotkania. Prezentowane są wybrane książki, związane z Klubami.

Ciekawym mechanizmem w serwisie jest baza adresowa Klubów z możliwością wyszukiwania Klubu według różnych kryteriów. Do aktualizacji danych w bazie służy Klubom ankieta.

Serwis posiada również pocztową listę dyskusyjną kik-L. Umożliwia ona wymianę informacji między osobami związanymi ze środowiskiem KIK-ów. Na tą listę rozsyłane są również informacje o nowościach pojawiających się w serwisie.

W ramach serwisu przedstawiane jest pismo Rady Porozumienia „Życie Klubów”, które od niedawna wydawane jest wyłącznie w postaci elektronicznej.

Serwis Porozumienia zgłoszony jest do polskich i zagranicznych przeszukiwarek internetowych. Dzięki temu każdy, kto szuka w Internecie takich haseł jak np. „Kluby Inteligencji Katolickiej” czy też „Porozumienie KIK” powinien uzyskać adres internetowy stron Porozumienia.

Od czerwca 2000 r. w serwisie działa licznik odwiedzin oraz statystyka odwiedzin. Od tego czasu licznik wskazuje (dziś rano) 2389 odwiedzin.

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie Porozumienia znajdują się w spisie (dział czytelnia).

Redakcja serwisu Porozumienia KIK służy również radą Klubom w zakresie tworzenia własnych stron i pośredniczy przy zakładaniu kont e-mail i WWW na serwerze Opoka.

4. Korzyści - Co Kluby zyskują dzięki serwisowi Porozumienia KIK

Informacja dociera również daleko

Informacje umieszczane w serwisie Porozumienia KIK dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
Dzięki temu programy działalności Klubów, czy ciekawe referaty mogą być odczytane przez zainteresowanych, nawet jeśli znajdują się daleko.

Daje to osobom z ruchu klubowego możliwość uczestniczenia w interesujących spotkaniach, o których dowiedzieli się poprzez sieć - korespondencja pocztą tradycyjną często dochodzi późno i nie do wszystkich zainteresowanych. Ponadto – dla organizatorów uroczystości w innych Klubach – informacje zawarte na stronach mogą być inspiracją do tworzenia ciekawych spotkań u siebie.

Pokazać to, co wartościowe

Prezentacja Klubów na stronach internetowych – czy to własnych, czy też w serwisie Porozumienia, daje możliwość wyjścia do szerszej rzeszy odbiorców, pokazania tego, co wartościowe. Ważne jest to zarówno dla odbiorców, jak i dla lokalnych twórców.

Efektywniejsza współpraca

Istnienie serwisu Porozumienia KIK w Polsce jest również bodźcem dla Klubów, które jeszcze nie mają swojego miejsca w sieci do tworzenia własnych stron internetowych.

Przykładowo - redakcja serwisu, tworząc stronę startową. Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie zmobilizowała ten Klub do aktualizowania swoich informacji w sieci. Dzisiaj Klub już sam umieszcza komunikaty ze swojej działalności w sieci. Ponadto – umieszczane są one nadal w serwisie Porozumienia. Podobnie, tworzenie strony podejmuje KIK w Opolu.

Bywa również, że zdjęcia umieszczone w serwisie są wykorzystywane w lokalnych gazetach. Tak stało się w KIKu w Lubaczowie. Z kolei artykuł, opisujący spotkanie uwiecznione na zdjęciu, został nie tylko wydrukowany w Lubaczowie, ale również znalazł się na stronach serwisu Porozumienia.

Praca z młodzieżą

Redakcja serwisu Porozumienia KIK mogłaby również być okazją do pracy w młodzieżą. Próba taka, być może przedwczesna, została podjęta w postaci Warsztatów Internetowych w KIKu w Chrzanowie, podczas Dni z Ojcem Świętym w 1998 r.

Współpraca z redakcją – cenne doświadczenie

Mogę dodać, że mnie, jako osobie współpracu-jącej z redakcją serwisu Porozumienia KIK, ta współpraca wiele daje. Jest to możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie zagadnień technicznych związanych z podobnym przedsięwzięciem, a także możliwość współtworzenia czegoś chrześcijańskiego, a zarazem nowoczesnego.

Dodam, że doświadczenie zdobyte między innymi dzięki serwisowi Porozumienia KIK pozwoliło mi również na współpracę w tym zakresie z Duszpasterstwem Akademickim w Katowicach. Ktoś opracowuje tekst, zdjęcia, a na końcu trzeba to przerobić na formę internetową i wysłać do sieci. Efekty – w postaci stron – sprawozdań ze wspólnych rekolekcji i wyjazdów widać na stronach internetowych D.A. Katowice Zawodzie

5. Podsumowanie

Podsumowując – serwis internetowy Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce jest istotnym elementem polityki informacyjnej Klubów. Daje możliwość wyjścia na zewnątrz, a także integracji środowisk lokalnych. Możliwa jest efektywniejsza współpraca międzyklubowa – lepiej wiemy co się dzieje w Klubach. Współpraca z redakcją daje możliwość zdobywania doświadczeń, które przydają się również w innych działaniach.

Zachęcam do odwiedzenia serwisu w Internecie pod adresem http://porozumienie.kik.opoka.org.pl

Dziękuję za uwagę

Z repertuaru Zespołu Numen

As the Deer

Jak łania pragnie wody ze strumieni
moja dusza pragnie Cię.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko Ty jesteś mocą mą,
Twoja wola jest wolą mą.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
zawsze chcę uwielbiać Cię.

Panu naszemu

Panu naszemu pieśni grajcie,
wysławiajcie Jego Święte Imię.

Pan bogaty w miłosierdzie
Grzechów brud nad śnieg wybiela
Pan otworzy swoje serce
Serce wielkie Zbawiciela

Ponad ziemie ponad morze
niechaj wzniesie się pieśń chwały
Pan nam daje serce nowe
Serce wielkie Zbawiciela

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja.

Maryjo prześliczna Pani

Maryjo, prześliczna Pani!
Matko słowa i nasza Matko!
Swą pomoc ześlij nam,
serca nasze niech chwalą Cię.

Sanctum nomen Domini

Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.

Jaśniejąca pośród niewiast

(Starożytna pieśń pielgrzymów)

Jaśniejąca pośród niewiast,
Boża Matko bądź wśród nas.
Niechaj droga z Tobą razem,
na niebieski wiedzie szlak.

Oto są baranki młode

Oto są Baranki młode.
Oto są ci, co zawołali Alleluja.
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, Alleluja!

1. Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach,
nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W Swej miłości wiekuistej,
On nas Swoją krwią częstuje,
Nam też Ciało Swe przeczyste,
Chrystus Kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione,
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

4. Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

Wysławiajcie Pana

Wysławiajcie Pana, O-------
Wysławiajcie Pana, O-------
Śpiewaj Panu cała ziemio,
alleluja, alleluja!

Będę śpiewał Tobie

Będę śpiewał Tobie
Mocy moja,
Ty Boże jesteś mą nadzieją.
Tobie ufam i bać się nie będę.

Panie, dokąd pójdziemy?

Panie, Panie nasz, dokąd pójdziemy? O---
Ty masz słowa życia wiecznego. O---
Tyś jest Chrystus, Tyś jest Chrystus,
Syn Boga wiecznie żywego!

Herr, wohin, wohin sollen wir gehen? O--
Du hast Worte ewigen Lebens. O---------
Du bist Christus, du bist Christus,
Sohn des lebendigen Gottes.

Matka scynśliwyk powrotów

Matko scynśliwyk powrotów,
dziś błagomy Ciebie
ratuj nos
w kazdy potrzebie!

1. Wzmocnij nos w ocekiwaniu,
wspomóż w niecierpliwym trwaniu.
Wstow sie za nami kiej bolejemy,
miłości Bozy pragniemy.

2. Złop nos w swe ręce
kiej błądzić pocniemy,
od Bozy drogi
daleko iść zacniemy.

3. Nauc nos kochać
miłościom bez granic cystom,
nauc wielbić Pana
życiem godnym, sercem cystym

Mądrości z kalendarza

Dobre słowo
leczy smutek

Menander


[Początek dokumentu] [XXII Pielgrzymka KIK-ów ] [W poszukiwaniu Nadziei] [Zebranie prezesów] [Są takie prawdy]

Redaguje: Wojciech Sala mabit@pro.onet.pl     Spis treści numerów od 1 do 9 Nr 9 Nr 10