Śladami Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie - Gra miejska

Start i meta
Fundacja Brata Alberta

Gra miejska

.

  START
 1. Kościuszki → Słowackiego → Al. Henryka → (1) Biały Dworek.
 2. Al. Henryka → (2) Szkoła Powszechna
 3. Al. Henryka → Focha → Kościuszki → (3) Gimnazjum Żeńskie.
 4. Kościuszki → Focha → Sokoła → (4) Dom Samotnej Matki.
 5. Sokoła → (5) Ubezpieczalnia.
 6. Sokoła → Grunwaldzka → Al. Henryka → Dobczycka → Ogrodowa → (6) Kościół św. Mikołaja
 7. Woynarowskiej → (7) Ulica Janiny Woynarowskiej.
 8. Mickiewicza → (8) Muzeum.
 9. Park miejski → (9) Mural.
 10. Park miejski → Słowackiego → Kościuszki
  META

.


|| 1. Biały Dworek.

Janina Woynarowska urodziła się 10 maja 1923 r. w Piwnicznej. Nazwisko jej rodziców biologicznych nie jest znane. Wprawdzie odnalazła tuż przed śmiercią grób matki, ale brakło już czasu by o tym powiedzieć dokładniej, zginęła następnego dnia w wypadku samochodowym. Pozostaje to więc tajemnicą.

Była dzieckiem adoptowanym. Od przybranych rodziców Marii Jadwigi i Kazimierza Witolda Strzemię - Woynarowskich doznała wiele miłości. Dostała też bardzo staranne wykształcenie. Dzieciństwo upłynęło szczęśliwie. Była bardzo wdzięczna im za miłość. Tak pisze o matce: Nie urodziła, ale dała miłość, którą otuliła na zawsze bezbronną, sierocą istotę. Wdzięczna im była za wiarę. Wiarę - wyniosłam z domu rodzinnego, jako najwyższy skarb, najwyższe dobro. Ceniła sobie atmosferę domu, życie kulturalne, które się tam toczyło. Pisze po latach: Koncerty Chopinowskie i Moniuszkowskie budzą tęsknotę i przypominają dom rodzinny - mój dom rodzinny rozbrzmiewał pieśniami granymi i śpiewanymi przez Rodziców. Woynarowskim powodziło się bardzo dobrze. Ojciec był lekarzem, mieli dwie służące, bogatą bibliotekę.

Wykształcenie podstawowe z zakresu pierwszych dwóch klas Janina zdobywała w domu rodzinnym "białym dworku".

.

 

|| 2. Szkoła Powszechna.

Od trzeciej klasy uczęszczała do pobliskiej, bo oddalonej o 150 m szkoły powszechnej, gdzie ją odprowadzał adiutant. On nosił też jej teczkę, gdyż była dzieckiem chorowitym.

.

 

 

|| 3. Gimnazjum Żeńskie.

Potem kończy trzy klasy gimnazjum żeńskiego. Zdobyta wiedza i opanowany język łaciński były bardzo przydatne w przyszłym zawodzie. Czwarta klasa miała rozpocząć się w dniu 1 września 1939 roku. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka.

Domowe kształcenie powraca w czasie okupacji hitlerowskiej w postaci tajnych kompletów. Ryzykowano bardzo dużo, ale widać jak ceniono sobie wykształcenie.

.


|| 4. Dom Samotnej Matki.

Dom samotnej matki powstał z inicjatywy Janiny Woynarowskiej i ks. prałata Zbigniewa Mońki. Na ten cel państwo Szurek-Lusińscy przekazali parter w swojej kamienicy przy ul. Sokoła w Chrzanowie. Nad codziennością czuwała Janina Woynarowska i panie z zespołu charytatywnego parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.

.

.

|| 5. Ubezpieczalnia.

Kazimierz Woynarowski był lekarzem naczelnym Ubezpieczalni. U niego zdobywała praktykę pielęgniarską.

Po wojnie zaczynała tu pracę od higienistki, doszła do przełożonej pielęgniarek. Stąd spieszyła do chorych z pomocą.

W budynku przy ulicy Sokoła mieści się obecnie Zespoł Lecznictwa Ambulatoryjnego. W 25 rocznicę śmierci wmurowana została tablica pamiątkowa ku czci o następującej treści:

.

.

 

|| 6. Kościół św. Mikołaja.

Z parafią św. Mikołaja wiąże się bogate życie religijne Janiny i zaangażowanie w życie Kościoła i życie społeczne.

Kościół Katolicki uznał Janinę Woynarowską za godną wyniesienia na ołtarze. Zakończył się diecezjalny proces beatyfikacyjny. Przyczynił się do głębszego poznania Służebnicy Bożej dzięki zeznaniom osób, które ją znały, dzięki jej twórczości wierszem i prozą, która ukazała się drukiem. Od paru lat toczy się proces rzymski.

W kościele znajdują się dwa obrazy przedstawiające Służebnicę Bożą. 1) Jerzego Kumali, portret, olej na płótnie wywieszony na południowej ścianie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. 2) malowidło naścienne w łuku tęczy prezbiterium kościoła. Służebnica Boża Janina stoi pośród polskich świętych i błogosławionych.

Służebnica Boża Janina może być naszą orędowniczką przed Panem, jeśli o to będziemy prosić. Praktykowała cnoty chrześcijańskie w sposób heroiczny. Módlmy się za jej wstawiennictwem, a ona pomoże jak pomagała za życia.

.


|| 7. Ulica Janiny Woynarowskiej.

W Śródmieściu Chrzanowa przy kościele św. Mikołaja jest ulica im. Janiny Woynarowskiej. Wprawdzie stoi tutaj tylko jeden budynek, ale jest to szkoła wydająca liczne świadectwa i dokumenty. Tym sposobem na każdym dokumencie figuruje jej nazwisko.

Janina Woynarowska była osobą wybitną. Wielu chorych zawdzięcza jej bardzo dobrą opiekę, pielęgniarki - pomoc zawodową, małżeństwa - poradę, lekarze solidną współpracę, a Chrzanów, że stał się lepszy dzięki niej.

W uznaniu zasług dla społeczności lokalnej Rada Miejska Chrzanowa podjęła decyzję o zmianie nazwy ulicy "Szkolna" na "Janiny Woynarowskiej".

.

 

|| 8. Muzeum Ireny i Mieczysł. Mazarakich.

W zbiorach Muzeum znajdują się dwa obrazy przedstawiające Janinę Woynarowską. Obraz Jerzego Kumali olej na płótnie zawieszony na klatce schodowej. Obraz Marty Sali ikona, płótno na desce.

Reprodukcja obrazu Jerzego Kumali została zamieszczona w książkach poświęconych Janinie Woynarowskiej.

Reprodukcja innej ikony Marty Sali została zamieszczona w książce Lucyny Szubel "W Bogu szukała światła". Malarka była wówczas uczennicą liceum plastycznego.

.

 

 

||9. Mural w Parku.

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego - 11 osób pod kierunkiem prof. B. Mrowcy wymalowała mural pod tytułem "Wczoraj oni ... Dzisiaj my" przedstawiający: płk. Mariana Ocetkiewicza, dr Zdzisława Krawczyńskiego, Kazimierza Zembrzuskiego, Janinę Woynarowską, Michała Gajownika.

.