Artykuły w Biuletynie «Dlatego» KIK w Katowicach wydrukowane i umieszczone w sieci

.


Płyty kompaktowe

.

Nie jesteś sam Papieżu nasz kochany Płyta kompaktowa
Z Ojcem Świętym w XX-lecie Jego pontyfikatu.
Prezentacja pierwszego wyda­nia "krążka" 16 X 1999 r. podczas XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie w sali oazowej parafii Św. Mikołaja.
Opracowanie Wojciech Sala i Jan Sala.

Płyta kompaktowa
25-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Marzec 2009 r.
Opracowanie Wojciech Sala i Jan Sala.

.