Strona główna Nasze publikacje w sieci:


Internet - nowy środek ewangelizacji - odczyt Wojciecha Sali ilustrowany na komputerze multimedialnym wygłoszony po raz pierwszy w Klubie Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie dnia 4 lutego 1997r. i powtórzony nieco później w Trzebini. Uzupełniona wersja odczytu została wygłoszona w parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie w XV Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.


O miejsce Klubów Inteligencji Katolickiej w Sieci. - odczyt Wojciecha Sali wygłoszony na zebraniu prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, Jasna Góra, 16 maja 1998 r.


Kardynał Książę Adam Stefan Sapieha niezwykły duszpasterz i wielki Polak. - odczyt mgr Wandy Budek podczas XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, 15 października 1999 r.


Nowy ks. Proboszcz na Zwierzyńcu. - o ks. Stefanie Misińcu pisze parafianin i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie Wojciech Sala, 9 września 2005 r.


Biuletyny Klubu w Chrzanowie od numeru 9/2001 do 32/2007 i 37/2013.


"Internet narzędziem ewangelizacji?" - odczyt Wojciecha Sali wygłoszony w dniu 16 maja 2007 r. w sekcji terenowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Osiedle Tysiąclecia (Górne) opublikowany na stronach internetowych tegoż Klubu.


"XXX lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach" - wykład okolicznościowy Wojciecha Sali wygłoszony w dniu 29 listopada 2011 r. na jubileuszowym spotkaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Wykład został opublikowany w jubileuszowym numerze biuletynu "Dlatego" 10/2011 (238) i na stronach internetowych.

 


"Śp. Andrzej Lewiński" - Wspomnienie Wojciecha Sali o inżynierze, tercjarzu, założycielu NSZZ "Solidarność", internowanym, założycielu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie i Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Chrzanowie - opublikowane w numerze 2/2012 (242) biuletynu "Dlatego" str. 11-12.


"Ks. Józef Danch" - Wspomnienie Wojciecha Sali o duszpasterzu akademickim zmarłym w wieku 37 lat - opublikowane w numerze 6/2012 (246) biuletynu "Dlatego" str. 3-4.


"Złoty jubileusz kapłaństwa wielkim świętem Kościoła" - sprawozdanie Wojciecha Sali z uroczystości jubileuszowej ks. Henryka Bolczyka - opublikowane w numerze 8/2012 (248) biuletynu "Dlatego" str. 4-7.


"Spotkanie opłatkowe KIK" - sprawozdanie Wojciecha Sali i Stanisława Walusia - opublikowane w numerze 2/2013 (254) biuletynu "Dlatego" str. 6-8.


"Dzieci Ziuta" - sprawozdanie Wojciecha Sali ze spotkania w Klubie poświęconego duszpasterzowi akademickiemu, zmarłemu przed 30 laty - opublikowane w numerze 3/2013 (255) biuletynu "Dlatego" str. 14-16


"Spotkanie opłatkowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach" - opublikowane w numerze 2/2014 (266) biuletynu "Dlatego" str. 3-6.


"35 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Spojrzenie świadka wydarzeń" Artykuł Wojciecha Sala - opublikowany w numerze 10/2015 (286) biuletynu "Dlatego" str. 2-3.


"XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie i Trzebini, XXV lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" reportaż Wojciecha Sali opublikowany w numerze 11/2016 (299) biuletynu "Dlatego", str. 9 - 12 i w Internecie.


"3. Autorzy" - wśród autorów artykułów opublikowanych w Biletyni "Dlatego" wymienione są 3 osoby z chrzanowskiego KIK: Anna Sala, Marta Sala i Wojciech Sala. opublikowane w numerze 12/2016 (300) biuletynu "Dlatego" str. 21.


"Program XXXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiażu" - opublikowany w numerze 10/2017 (310) biuletynu "Dlatego" str. 3-6.


"Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fotografiach" - prezentacja książki Wojciecha Sali opublikowana w numerze 1/2018 (313) biuletynu "Dlatego" str. 5-6.


"Wizyta" - sprawozdanie Anny i Wojciecha Salów z wizyty u ks. abp Damiana Zimonia opublikowane w numerze 1/2018 (313) biuletynu "Dlatego" str. 6-7.


"Spotkanie z Wandą Chotomską" - artykuł Antoniny Likus, Anny Sali, Wojciecha Sali opublikowany w numerze 3/2018 (313) biuletynu "Dlatego" str. 5-6.


 Nasze płyty:


Nie jesteś sam Papieżu nasz kochany Multimedialna płyta CD Z Ojcem Świętym w XX-lecie Jego pontyfikatu opracowana przez Wojciecha Salę i Jana Salę.
Podczas XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie odbyła się prezentacja pierwszego wydania "krążka" 16.10.1999 r. w Sali Oazowej parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie)

 


XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Multimedialna płyta CD wydana z okazji 25-lecia KIK w Katowicach w marcu 2009 r., opracowana przez Wojciecha Salę i Jana Salę.

 


Aktualizacja 18 kwietnia 2018 r.