KIK Chrzanów

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu


C Z Ę Ś C I: NA JUTRZNIĄ, NA LAUDES, NA PRYMĘ, NA TERCYĄ, NA SEKSTĘ, NA NONĘ, NA NIESZPÓR, NA KOMPLETĘ. Polecanie Godzinek, Koniec,


Urok starych modlitewników.

Z tego XIX - wiecznego modlitewnika korzystała jeszcze moja Babcia Józefa. Wydany został przez ks. Józefa Baragę misjonarza z Cincinati w roku 1871 w Bochni. Od czasu wydania upłynęło więc 142 lata.

Moi Dziadkowie i Rodzice dawno już nie żyją. My jesteśmy na emeryturze w wieku strategów, wnuk zaczyna samodzielnie chodzić. Uczyłem przecież chłopców, którzy mogliby być moimi wnukami. To już piąte pokolenie. Warto przywrócić pamięci to, czym żyli nasi dziadowie, a ich prapradziadowie.

Na początek godzinki o świętym Aniele Stróżu. Modlitwa występuje na stronach od 104 do 113 modlitewnika.

 

Wykonałem fotografie stron z modlitwą, a następnie połączyłem tak, by każda część Godzinek była na osobnym pliku JPG

Ta umożliwiło przetworzenie grafiki na tekst. Przepisywania podjęły się trzy osoby: Anna Sala z Chrzanowa, Grażyna Mamot z okolic Warszawy i Robert Prorok z Zabrza. Dziękujemy.

↓ ↓


GODZINKI
o świętym Aniele Stróżu.
NA JUTRZNIĄ.

Zacznijcie wargi moje chwalić swego Pana,
Że mi z książąt niebieskich dał na straż Hetmana.
Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele.
Broń od pokus mą dusze póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj Stróżu Aniele, kochany piastunie,
Serca mego pociecho, pilny Opiekunie,
Witaj mój najwierniejszy w życiu przyjacielu,
Witaj w największym smutku serc pocieszycielu.
Niech będzie pochwalony Bóg za Twoje dary,
Żeś wygnanej z synaczkiem na puszczy Agary,
Nie opuścił z zemdlonym swoim Izmaelem,
Tocząc w zdroju łzy gorzkie, dość z słodkiem weselem.
Niechże Cię upragniona w życiu moim dusza,
I w serdecznym wzdychaniu płaczem swym porusza.
Pokaż mi podczas ciężkich pokus niepogody,
Gdy będę opuszczony, źródło żywej wody.

Antyfona.

Wrócił się Anioł, który mówił we mnie i obudził mnie,
jako męża który bywa obudzon ze snu swego.
Śpiewać Ci będę Boże przy Stróżu Aniele,
Będę oddawał chwałę w Twym świętym kościele.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.


↓ ↓


NA LAUDES

Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele,
Broń od pokus mą duszę póki będzie w ciele.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Aniele Stróżu, patronie kochany.
Jeden z książąt niebieskich na moją straż dany.
Strzeżże zleconej duszy, jak źrenicy w oku,
Aby uszła sędziego strasznego wyroku.
Jakoż nie tak rodzice swe dziecię kochają,
Jako ludzie anielskiej miłości doznają.
Abraham na ścięcie syna, już wyciągnął rękę,
Wstrzymaj ! Anioł nie może patrzeć na tę mękę.
Chwyta za miecz, i rękę w zamachu tamuje,
Zwiastując, że swój wyrok Bóg już odwołuje.
Wisi już i nade mną ten miecz obosieczny,
Trzymaj go bym nie przyszedł na gniew Boga wieczny.

ANTYFONA

Chwalmy Pana, którego chwalą Aniołowie,
Któremu Cherubinowie i Serafinowie Święty,
Święty, Święty głosy nieustającemi śpiewają.
Podniósł się przed oblicze Boże dym kadzenia.
Z ręku anielskich nader wdzięcznego wonienia.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓


NA PRYMĘ1)

Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele.
Broń od pokus mą dusze póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj ucieczko grzesznych, Aniele kochany,
Witaj zdesperowanych porcie pożądany,
Czterdzieści dni już Noe w swej arce żegluje,
Nie zginie, bo mu okręt sam Anioł steruje,
Tonie lud, choć na górach w tak strasznej powodzi.
Przy straży zaś anielskiej ginąć się nie godzi,
Anioł z rószczką oliwną w gołębicy śpieszy,
Tęskniących więźniów oschłą ich ojczyzną cieszy.
Steruj i życia mego łódką w pilnym rzędzie,
Abym nie tonął w grzechach już przy samym lądzie.
Osusz we łzach tonącą i smutną źrenicę,
Pospiesz z rószczką pociechy, a odpędź tęsknicę.

ANTYFONA

Przy obecności narodów nie bójcie się,
Lecz w sercach waszych pokłon oddawajcie
I bójcie się Boga, Anioł bowiem Jego z wami jest.
Przy Ołtarzu kościelnym stanął Anioł św.
Kadząc Boski Majestat w chwale niepojętej.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓


NA TERCYĄ.

Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele.
Broń od pokus mą dusze póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj obrono nasza, serdeczny strażniku,
Witaj Jakubów niegdyś mężny pasowniku,
Póty niebieski mocarz z ziemskim się pasuje,
Aż promieniem zwyciężcę gwiazdy koronuje.
Woła Anioł już mnie puść mężu doświadczony,
Bo mi złotej jutrzenka nie żałuje łony.
Pasujesz się i ze mną, gdy śpię w grzechach nocy,
Oświecasz ciemny rozum, dodając pomocy,
Nie opuszczaj grzesznika, chociaż mnie dowodnie,
Wydzierać z ręku będą niezliczone zbrodnie,
Niech nam jasna jutrzenka z Jakuba zaświeci,
Byśmy w śmiertelnym mroku uszli czarta sieci.

Antyfona.

Żyje Pan, iż mnie strzegł Anioł Jego,
i w onem ztąd odejściu i tam w przybywaniu,
i tu do was ztamtąd powróceniu.
Niech Pan o nas swych sługach w każdej drodze radzi,
A Jego święty Anioł niechaj nas prowadzi.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków,
Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓


NA SEKSTĘ.

Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele.
Broń od pokus mą dusze póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj Hetmanie wielki cnego Izraela,
Witaj obrono pewna od nieprzyjaciela.
Witaj wodzu, któryś lud Boży dość rozumnie,
Przeprowadził z Egiptu niewoli w kolumnie.
Obłoczystym go we dnie zasłaniając cieniem,
A w nocy przyświecając ognistym promieniem.
Prowadź i mnie pielgrzyma, dla tejże przyczyny,
Żeś wodzem do szczęśliwej nieba Palestyny,
Podczas ciężkich upałów, gdy człowiek omdlewa,
Niech zbawienną ochłodę z Twojej ręki miewa.
A gdy z całunem w oczach noc śmiertelna stanie,
Ty mi świeć do szczęśliwej wieczności Hetmanie!

Antyfona.

Wszyscy są sprawcami Duchowie, na posługę tych posłani,
którzy dziedzictwo przyjmują zbawienia.
Wielbijcie zawsze wszyscy Aniołowie Pana,
Przez was niech nieskończona cześć mu bedzie dana.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków,
Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓


NA NONĘ

Przybądź na pomoc święty stróżu mój Aniele,
Broń od pokus mą dusze póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Bądź Aniele tysiąckroć mile pozdrowiony,
Przez którego z Sodomy Lot wyprowadzony,
Uszedł szczęśliwie Boskiej z pośrodka złych kary,
Ani go się dotknęły siarczyste pożary.
Dwóch Aniołów u Lota jeszcze w domu gości,
Jednak się pokazują różnej przychylności,
Jeden nieugaszonym ogniem miasto pali,
Drugi nad zgubą ludzką serdecznie się żali.
O Aniele teraz świat gore zbyt swawolny,
Niech od gniewu Boskiego ognia będzie wolny.
Zagaś tlące się w sercach Sodomskie upały,
A do wiecznej doprowadź swych kochanków chwały.

Antyfona

O Panie niebieski!
poślij Anioła Twojego dobrego przedemną w bojaźni
i obecności wielmożnego ramienia Twego,
żeby się lękali ci, którzy z bluźnierstwem idą
przeciwko świętemu ludowi Twojemu.
Anioł Pański w około bojących się broni.
I z ostatniej ich wyrwie niebezpieczeństw toni.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓


NA NIESZPÓR.

Przybądź na pomoc św. Stróżu mój Aniele,
Broń od pokus mą duszę, póki będzie w ciele,
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Witaj miła ochłodo, o Aniele święty,
Któryś nieugaszony on ogień zajęty,
W Babilońskim raz piecu cudownie ochłodził,
Aby nic pacholętom na ciele nie szkodził.
Choć depczą pacholęta węgle rozpalone,
Jednak się widza jako róże rozkwitnione,
Bo zawsze przy Anielskiej bywa to zasłonie,
Że i włos człowiekowi choć w ogniu nie spłonie.
Obrońco duszy mojej, Aniele kochany,
Czyń tak ażebym nie był, ach dekretowany,
Na śmierć wieczną i ciężkie piekielne pożary.
Obroń od tak straszliwej duszę moją kary.

Antyfona

Święci Aniołowie Stróżowie nasi,
brońcie nas w potrzebie naszej,
abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie Pańskim.
Aniołom swoim przykazał Bóg o tobie,
Aby cię strzegli we wszystkich drogach twoich.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓

NA KOMPLETĘ.

Niech nas Anioł stróż Panie do Ciebie nawróci.
A gniew Twój odwróciwszy łaskę Twą przywróci;
Przybądź na pomoc święty Stróżu mój Aniele,
Broń od pokus mą duszę, póki będzie w ciele.

Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu.
I równemu tu w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i nigdy nie minie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Duszo moja, wielkiego witaj dobrodzieja,
W którym Twoja po Bogu zbawienia nadzieja.
Ten i najgrzeszniejszego nie ma w zapomnieniu,
Człowieka nie porzuci w ciężkiem utrapieniu.
Sam Chrystus, gdy w Ogrojcu w krwawym pocie kona,
Ognista miłość z śmiercią prawie sprzysiężona.
Umrzeć każe, a bojaźń przyrodzona broni,
Sam zaś Anioł od Boga z pociechą nie stroni.
Ów gorzkiej męki kielich, wolą Boga słodzi,
W krwawych potach Chrystusa milusieńko chłodzi.
Nie odstępuj i mojej duszy o Aniele,
Póki będzie w tem grzesznem zostawała ciele.

Antyfona.

Anieli, Archanieli, Trony, Papiestwa, książęta,
mocarstwa, mocy niebieskie, Cherubinowie, Serafinowie,
przyczyńcie się za nami abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju. Tarczą cię prawda Jego wszystkiego zastawi,
I od niebezpieczeństwa mocnego wybawi.

Módlmy się:

Boże! który z niewymownej Opatrzności Twojej,
świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz,
daj nam prosimy, abyśmy się ich obroną zasłaniali,
a potem z niemi w królestwie Twojem żyli na wieki.
Przez Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i z Duchem św.
żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych przez miłosierdzie Boskie
niech odpoczywają w pokoju,
Amen.

↑ ↑

↓ ↓

Polecanie Godzinek.

Z pokłonem mój strażniku chętniać ofiaruję
Te godzinki, oraz i serce me daruję.
Przyjmij za wdzięczne mojej ten dowód wdzięczności,
A chowaj mnie statecznie w Twej świętej miłości,
Nie odstępuj grzesznego, jedyny patronie,
Najbardziej przy ostatnim życia mego zgonie,
Spraw mi to, ażebym żył bez grzechu bezpiecznie,
A potem Boga chwalił, w niebie z Tobą wiecznie.

Módlmy się:

Najłaskawszy Aniele Stróżu, a najżyczliwszy mój przyjacielu,
obrońco i nauczycielu prawdziwy, towarzyszu nieśmiertelności mojej szczęśliwej.
Dziękuję Bogu mojemu, że mi Cię dał za Stróża i Patrona,
dziękuję i za wszystkie dary, któremi Cię przyozdobić raczył.
Dziękuję i Tobie, że mię świątobliwie bronisz, kochasz
i na ręku jako matka piastujesz nie ustawajże,
aż mię stawisz Panu Bogu tam, skąd do straży mojej jesteś posłany.
Żałuję, żem Ci nie zawsze na każde skinienie i natchnienie posłuszną była,
Iżem Cię Pana Boga obrażając, wiele razy zasmuciła.
Ty jednak dodawaj sercu mojemu to wszystko, czego Bóg chce po mnie,
a lenistwo, oziębłość i zatwardziałość od serca mego oddalaj,
osładzaj mi miłość Boską i nabożeństwo do Najświętszej Panny,
żebym tu w życiu i na wieli Boga z wszystkiemi Świętemi wychwalała, Amen.

↑ ↑

↓ ↓

Δ ↑ ↑

C Z Ę Ś C I: NA JUTRZNIĄ, NA LAUDES, NA PRYMĘ, NA TERCYĄ, NA SEKSTĘ, NA NONĘ, NA NIESZPÓR, NA KOMPLETĘ. Polecanie Godzinek.
Uwagi:
1)Tego tytułu brak jest w książeczce, są zaś dwie modlitwy na laudes.
Opracował Wojciech Sala ©2013. Umieszczone w sieci: 27 marca 2013 r. Aktualizacja: 13 kwietnia 2013 r.