27 kwietnia 1999 r. od godz. 1700 w siedzibie KIK-u w Chrzanowie:

Spotkanie z ks. dr Ryszardem Świdrem
Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej w Płokach

"Ideał chrześcijanina w kazaniach księdza Piotra Semenenki"


Zdjecie
Od prawej: ks. dr Ryszard Świder - kustosz Sanktuarium w Płokach, mgr inż. Wojciech Sala - prezes KiK w Chrzanowie

30.05.1999 Powrót do strony głównej KIK