. . .

"Hymnem do św. Cecylii" - patronki muzyki chóralnej i kościelnej, pokłonił się Państwu chór mieszany "ECHO" z Trzebini. Chór obchodzić będzie 35-lecie swej działalności. Powstał w 1965 roku przy kopalni "Siersza". Założycielem i pierwszym dyrygentem był p. mgr Zygmunt Oczkowski, a od 1988 - Jerzy Chłopek. Chór ma w repertuarze szeroki wachlarz utworów, od muzyki patriotycznej, ludowej, klasycznej po muzykę sakralną. Dzięki temu może dawać oprawę muzyczną do szeregu różnego rodzaju uroczystości państwowych, kościelnych, czy też lokalnych - środowiskowych. Mamy też kontakty z zagranicą. W swej historii chór występował w byłej Jugosławi i Czechosłowacji, dwukrotnie we Francji oraz we Włoszech. Dokładnie dwa lata temu chór gościł na Ukrainie w rejonie Lwowa, gdzie spotkał się z wielką serdecznością tamtejszej Polonii. Mogliśmy się też przekonać o wielkiej, żarliwej wierze i uczuciowej więzi z rodzinnym krajem mimo bardzo trudnych warunków bytowania. Ale wracajmy do dzisiejszego koncertu, w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przygotowaliśmy dla Państwa następujące utwory:
11.10.1999 Powrót do strony głównej KIK