Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Powstalo w 1989 roku. Tworzy je obecnie ok. 70 Klubów.

Rada Porozumienia. Prezesi wszystkich Klubów zrzeszonych w Porozumieniu wybierają na trzyletnią kadencję Radę Porozumienia w składzie 18 Klubów. Rada Porozumienia wybiera trzech współprzewodniczących, oraz sekretarza. Każdy z współprzewodniczących kieruje pracą Rady przez rok. W czerwcu 2005 r. nasz Klub został wybrany po raz trzeci do Rady Porozumienia. Obecnie trwają prace nad zmianą formy współpracy Klubów bardziej dostosowaną do obecnej sytuacji.
Serwis internetowy Porozumienia: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Mapa Klubów układzie diecezjalnym Mapa Klubów w uk­ładzie diecezjalnym
Lista Klubów w uk­ładzie diecezjalnym
Strony internetowe Klubów: Bielsko-Biała, Chrzanów, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Opole, Oświęcim, Poznań, Radom, Szczecin Tarnów Toruń, Warszawa, Wrocław, Zamość,