Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i działania naszego zespołu, w szczególności księdzu proboszczowi naszej parafii, prałatowi Stefanowi Misińcowi, księdzu Zbigniewowi Medoniowi, Klubowi Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
A także wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania naszych stron: księdzu Adamowi Ogiegle za nagrania, Jankowi Sali za pomoc techniczną i zdjęcia.