Sprawozdanie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie za rok 2019

Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Zarząd działał w składzie:

  1. Wojciech Sala - prezes
  2. Anna Górska - wiceprezes
  3. Lidia Cymerman - wiceprezes
  4. Antonina Likus - skarbnik
  5. Anna Sala - sekretarz

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

  1. Krystyna Matuszewska - przewodnicząca
  2. Irena Radym - członek Komisji Rewizyjnej
  3. Małgorzata Opitek - członek Komisji Rewizyjnej

Formy pracy Klubu

Praca Klubu przyjmowała w okresie sprawozdawczym różne formy:

Kręgi Biblijne

Kręgi prowadził do czerwca 2019 r. ks. Roman Sławeński, a od września ks. Marek Kasperkiewicz. Rozważany był tekst Dziejów Apostolskich rozdziały od 7 do 14. W roku sprawozdawczym odbyło się 10 kręgów biblijnych: w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. W spotkaniach uczestniczyły również osoby spoza Klubu.

Na plakatach podawana była perykopa przewidziana na spotkanie a na stronie internetowej Klubu dodatkowo odsyłacz do strony biblijni.pl umożliwiający przeczytanie i odsłuchanie fragmentów Pisma Świętego. Szczegółowe informacje o kręgach biblijnych umieszczone są na stronie internetowej Klubu.

Czterdziesta rocznica śmierci Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej

Janina Woynarowska zmarła 24 listopada 1979 roku w wyniku ran odniesionych w wypadku samochodowym. Była pielęgniarką wrażliwą na sprawy ludzkie, bardzo zaangażowaną w życie Kościoła. Cieszyła się opinią świętości. Zakończył się proces diecezjalny, trwa proces rzymski. W roku 2019 przypadała 40 rocznica jej śmierci.

W Klubie Inteligencji Katolickiej zrodził się pomysł ogłoszenia w Chrzanowie roku 2019 rokiem Janiny Woynarowskiej. Klub prowadził w tej sprawie rozmowy z burmistrzem Chrzanowa Robertem Maciaszkiem, proboszczami w Chrzanowie ks. Romanem Sławeńskim i w Płokach ks Piotrem Mistrzykiem, uczestnikami procesu diecezjalnego ks. dr Stefanem Misińcem i Lucyną Szubel, oraz Jolantą Kupiec prezeską Oddziału parafialnego Akcji Katolickiej, prowadzącą Grupę Twórczą Cumulus. Chociaż do samego ogłoszenia roku Janiny Woynarowskiej nie doszło, to zorganizowano cykl spotkań poświęconych Służebnicy Bożej.

Trzebinia

Anna Górska opracowała prezentację multimedialną o Służebnicy Bożej, pielęgniarce powiatu chrzanowskiego, organizatorce wielu szkoleń i turnusów rekolekcyjnych dla chorych w Płokach. Zebrała zdjęcia ze zbiorów Klubu, książek, Muzeum w Chrzanowie. Scenariusz przygotowała specjalnie na tę okazję Lucyna Szubel. Postać Janiny Wojnarowskiej została przedstawiona 24 maja w sanktuarium w ramach XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach wobec Kół Gospodyń Wiejskich z całego Powiatu Chrzanowskiego i Klubu Inteligencji Katolickiej z Chrzanowa. 26 maja prezentacja została powtórzona parę razy wobec parafian i pielgrzymów w sanktuarium w Płokach i w kościele w Czyżówce.

Chrzanów

Wojciech Sala przygotował grę miejską Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie. Pierwsza edycja gry odbyła się 26 maja na majówce u świętego Mikołaja. Okolicznościową pieczątkę wykonała krakowska artystka grafik Dominika Szczałba-Żegleń.

W Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej odbył się wieczór poetycki i sesja naukowa. Wieczór poetycki Grupy Twórczej Cumulus w MOKSiR, 17 października, miał tytuł „Wokół ciszy”.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowana została sesja naukowa.
W jej ramach Anna Górska przedstawiła referat Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki oraz przygotowała wystawę o Janinie Woynarowskiej. Drugi referat Wzorzec osobowościowy XXI wieku i jego znaczenie dla rozwoju człowieka wygłosiła Marta Piechowicz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie. Wojciech Sala przygotował drugą edycję gry miejskiej Śladami Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej po Chrzanowie. Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przedstawiła program artystyczny o życiu i dziele Janiny Woynarowskiej.

24 listopada, dokładnie w rocznicę śmierci, złożono kwiaty na grobie Sługi Bożej. Podczas mszy św. homilię wygłosił ks. dr. Stefan Misiniec, w której nawiązał do diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Janiny, udziału Lucyny Szubel i własnego w tym procesie. Po mszy św. młodzież z I LO w Chrzanowie wystąpiła z programem poetyckim, pieśniami, grą na instrumentach, slajdami.

Dwudziesta rocznica beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej

Przed dwudziestu laty, 13 czerwca 1999 r., święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 męczenników II wojny światowej. W tej liczbie - bł. brata Marcina z Kościelca i bł. ks. Emila Szramka proboszcza kościoła mariackiego w Katowicach.

Błogosławiony brat Marcin Oprządek

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej przypomniano postać błogosławionego na nabożeństwach różańcowych odprawionych w 9 parafiach dekanatu chrzanowskiego: Matki Bożej Ostrobramskiej, św Jana Chrzciciela, św. Anny, Chrystusa Króla, św. Mikołaja, Matki Bożej Królowej Polski, Świętej Rodziny, Matki Bożej Różańcowej i Miłosierdzia Bożego. Proboszcz kościoła św. Jana Chrzciciela, ks. Krzysztof Kruk, odwiedził te parafie z obrazem i różańcem błogosławionego. Wierni indywidualnie podchodzili i całowali różaniec. Klub Inteligencji Katolickiej przygotował, w formie broszury, krótki życiorys błogosławionego i rozważania różańcowe. Do prowadzenia przygotowanych rozważań zostały zaproszone osoby z różnych wspólnot działających w parafiach, w tym młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.

Anna Górska opracowała rozważania Drogi Krzyżowej z błogosławionym Marcinem odprawionej w ramach pielgrzymki parafialnej do Kalwarii Zebrzydowskiej Parafii św. Józefa Robotnika z Młoszowej.

Błogosławiony ks. Emil Szramek

Premiera spektaklu „Witraże”, scenicznej adaptacji słuchowiska radiowego autorstwa Katarzyny Kuroczka w wykonaniu zespołu offowego „Teatr Franciszka”, wpisała się w obchody 20 rocznicy beatyfikacji. Rolę błogosławionego grał obecny proboszcz parafii mariackiej w Katowicach ks. dr Andrzej Suchoń. Prezes Wojciech Sala przekazał ks. Doktorowi książeczkę „Różaniec z błogosławionym bratem Marcinem Janem Oprządkiem z Kościelca” opracowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie na XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu

Odbył się w dniach od 11 do 29 października 2019 r. pod hasłem Dnia Papieskiego "Wstańcie, chodźmy". Obejmował Dzień Papieski i dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. W ciągu 14 dni odbyło się 21 spotkań w dziewięciu kościołach dekanatu chrzanowskiego i pięciu innych obiektach przestrzeni publicznej Chrzanowa: I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreakcji oraz Dom Parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.

Tematyka Tygodnia koncentrowała się wokół osób związanych z Ziemią Chrzanowską i wokół ich dzieł. Wspominani byli: Św. Jan Paweł II, błogosławiony brat Marcin Oprządek, Służebnica Boża Janina Woynarowska, śp. ks. Michał Potaczało, śp. Helena Kmieć, śp. Wanda Budek. Był wieczór autorski ks. dr. Stefana Misińca i koncert poezji śpiewanej Janusza Saługi.

Świętemu Janowi Pawłowi II poświęcone było kilka spotkań.

IV chrzanowski wieczór uwielbieniowy - nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem w kościele św. Mikołaja w podziękowaniu za wybór na Stolicę Piotrową.

W dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 6 obchodziła święto Patrona. Po mszy św. uczniowie wystawili spektakl Żyj tak, jakby każdy dzień był świętem. Klub współpracuje z tą szkołą przy organizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej od wielu lat.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyła się prelekcja ks. dr. Stefana Misińca połączona z promocją książki Z nurtu wspomnień o Janie Pawle II.

Błogosławiony brat Marcin Oprządek z Kościelca

W ramach Tygodnia przypomniano postać błogosławionego na nabożeństwach różańcowych odprawionych w 9 parafiach dekanatu chrzanowskiego.

Janina Woynarowska

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej są doskonałą okazją przypominania tej wspaniałej postaci - pielęgniarki z Chrzanowa, Służebnicy Bożej. Tegoroczny Tydzień w 40 rocznicę Jej śmierci jest okazją szczególną.

Ks. Michał Potaczało

Zmarł przed niemal 45 laty. Mimo upływu lat jest wspominany z wdzięcznością jako gorliwy kapłan pełen dobroci. Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie obrała go swoim patronem. Na jednym z wieczorów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej uczniowie tej szkoły prowadzili w kościele różaniec przeplatany myślami ks. Michała.

Helena Kmieć

Mieszkała niedaleko, bo w Libiążu. Tam też się uczyła – w Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Zginęła na misjach w Boliwii przed dwoma laty. Miała 26 lat.

W Tygodniu Kultury gościliśmy Anettę Szewczyk, dyrektorkę Zespołu Szkół KSW w Libiążu, która przedstawiła postać Helenki.

Wanda Budek

Była jedną z założycielek Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, prezesem, wiceprezesem, członkiem zarządu i komisji rewizyjnej. Prowadziła spotkania, wygłaszała odczyty, publikowała. Miała udział w organizacjiTygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Spotkanie o śp. Wandzie Budek w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie była dyrektorem, w pierwszą rocznicę śmierci prowadził Marek Śliwa. Wspomnieniami podzieliły się nauczycielki: Maria Radym, Janina Trzaska, Janina Kosowska, prezes Klubu Wojciech Sala i b. prezes Akcji Katolickiej Ryszard Wroński. Spotkanie uświetniło grą, śpiewem i recytacjami 12 uczniów I LO. Wyświetlane były zdjęcia.

Ks. dr Stefan Misiniec

Kapłan, literat, fotografik. Należy do grona osób, które miały częsty kontakt z kardynałem Karolem Wojtyłą, a potem Janem Pawłem II. Jako alumn Seminarium Duchownego i student teologii spotykał Go niemal codziennie.

W roku 1966 przyjął z Jego rąk święcenia kapłańskie. W książce Z nurtu wspomnień o Janie Pawle II wydanej w Krakowie przez Wydawnictwo Petrus w 2019 r. opisuje 11 swoich spotkań z Janem Pawłem II od 8 czerwca 1989 do 22 października 2003 roku. Od 5 do 7 czerwca 1997 r. był fotografem-dokumentalistą pobytu Ojca Świętego w "Księżówce", z czego wydał album. 19 III 1998 r. poprosił o błogosławieństwo dla rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej, a 27 II 2001 r. wręczył Ojcu Świętemu książkę o Służebnicy i poprosił o błogosławieństwo dla jej beatyfikacji i dla Chrzanowa.

Ks. Misiniec wyznaje: "Miałem szczęście żyć z nim w jednym czasie, pracować pod jego kierunkiem. W moim życiu kapłańskim, biskup, potem kardynał Karol Wojtyła - Ojciec Święty Jan Paweł II, był nie tylko przełożonym, ale jednocześnie sternikiem, którego darzy się pełnym zaufaniem."

Ks. Stefan Misiniec był opiekunem duchowym Klubu Inteligencji Katolickiej przez 13 lat będąc proboszczem kościoła św. Mikołaja w Chrzanowie.

Janusz Saługa

Bard chrzanowski, mocno zaangażowany w sprawy Kościoła. W ramach XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wystąpił z koncertem poezji śpiewanej „Uczta” z akompaniamentem gitary. Na harmonijce ustnej i trąbce towarzyszył mu syn Jan.

Miejsce Aktywności Mieszkańców

Od 29 stycznia 2019 r. przez cały rok realizowany był w Chrzanowie projekt „Miejsca Aktywności Mieszkańców”. Partnerami projektu byli: Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Centrum Komunitneho Organizovania ze Słowacji. Uczestniczyło kilkanaście organizacji pozarządowych z Chrzanowa i okolic w tym Klub Inteligencji Katolickiej.

Spotkania odbywały w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Urzędzie Miasta, Ambasadzie Kreatywności, i, która została wybrana na miejsce aktywności mieszkańców. Możliwy był też wyjazd na wizytę studyjną na Słowację.

Tematyka spotkań:

Przyjęte formy pracy z projektem: praca w małych grupach i dyskusja na forum umożliwiły prezentacje dorobku i oczekiwań Klubu, co skutkowało wpływem na kształt MAM.

XXXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Spotkanie prezesów KIK w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela":

Na spotkaniu prezesi otrzymali z Chrzanowa programy XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, obrazki św. Jana Pawła II wydane przez ks. dr. Stefana Misińca, obrazki Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej i śp. Helenki Kmieć. Prezes prześle zainteresowanym e-book z opracowanymi w Klubie rozważaniami różańcowymi z błogosławionym bratem Marcinem Oprządkiem.

W pielgrzymce uczestniczyły 4 osoby z chrzanowskiego Klubu.

Inne spotkania

Opłatek KIK-u w Katowicach z ks. bp Grzegorzem Olszowskim.

Opłatek Wspólnot i zaproszonych gości w domu parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.

Wspólne zwiedzanie wystawy szopek z całego świata w Muzeum w Chrzanowie. Uczestniczyło 7 członków Klubu, spotkanie prowadziła kustosz Anna Cieplińska.

Udział w uroczystości XXX-lecie sekcji Janów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Udział w pracach Społecznego komitetu budowy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

Spotkanie z książką „Ksiądz Józef Danch 1945 - 1982 we wspomnieniach i fotografiach” i jej autorem – Wojciechem Salą - w kościele Imienia Najświętszej Maryi Panny w Cieszynie – Bobrku.

19 kwietnia czuwanie u Grobu Pańskiego w kościele św. Mikołaja. Forum organizacji pozarządowych, Wygiełzów.

„Na tropach Ewangelii” Spotkanie autorskie z ks. dr. Stefanem Misińcem. Spotkanie regionalne KIK-ów w Katowicach, 3 osoby z Klubu.

Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Katowicach wokół książki „Życie rodzinne Zanussich. Rozmowa z Elżbietą i Krzysztofem”. Prowadziła Barbara Gruszka-Zych autorka książki.

Prace wydawnicze

„Janeczka z Chrzanowa” - Opowiastka dla dzieci o Służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej (10 maja1923 – 24 listopada 1979). Opowiastka wierszem – Renata Hejmo, Informacja o Stowarzyszeniu Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” – Renata Hejmo. Informacja o Klubie Inteligencji Katolickiej – Wojciech Sala. Portret – Jerzy Kumala. Ilustracje ze strony pixabay.com. Projekt graficzny/ Skład: Magdalena Kowalska. Książeczka wydana staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Wydanie I.

„Różaniec z błogosławionym bratem Marcinem Oprządkiem z Kościelca” – książeczka f. A5, 12 stron i okładki. Opracowali: Wojciech Sala, Anna Górska, Lidia Cymerman, Anna Sala. Portret błogosławionego: Marta Sala. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, październik 2019 r.

„Janeczka z Chrzanowa” - Opowiastka dla dzieci o Służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej (10 maja1923 – 24 listopada 1979). Opowiastka wierszem – Renata Hejmo, Informacja o Stowarzyszeniu Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” – Renata Hejmo. Informacja o Klubie Inteligencji Katolickiej – Wojciech Sala. Portret – Jerzy Kumala. Ilustracje: Dawid Szemion i Szymon Jargus – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie Opiekun mgr Marek Śliwa. Projekt graficzny/ Skład: Magdalena Kowalska. Książeczka wydana staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”, ks. dziekana Romana Sławeńskiego - proboszcza parafii św. Mikołaja oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Wydanie II poprawione i rozszerzone.

„Różaniec z błogosławionym bratem Marcinem Janem Oprządkiem z Kościelca” Wydanie drugie zmienione i uzupełnione, e-book. Opracowali: Wojciech Sala, Anna Górska, Lidia Cymerman, Anna Sala. Portret błogosławionego: Marta Sala. Fotografie: Wojciech Sala. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, grudzień 2019 r.

Kartki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie rozesłane członkom i sympatykom Klubu i zaprzyjaźnionym Klubom Inteligencji Katolickiej. Afisze na spotkania XXXIII TKCh.: program Tygodnia, harmonogram nabożeństw różańcowych z błogosławionym bratem Marcinem Oprządkiem w parafiach dekanatu chrzanowskiego, koncert poezji śpiewanej Janusza Saługi „Uczta”, odczyt „Jak pięknie żyć” o Helenie Kmieć, „Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki” - zaproszenie na konferencję. 11 miesięcznych edycji afisza Kręgu Biblijnego.

Media własne i współpraca z mediami

Kronikę Klubu prowadzili Anna Sala i Wojciech Sala.

Gablotkę Klubu na ścianie kościoła św. Mikołaja prowadziła Anna Sala.

Stronę internetową Klubu o adresie chrzanow.kik.opoka.org.pl prowadził Wojciech Sala.

W roku sprawozdawczym Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie wydał - w niewielkim nakładzie - 5 biuletynów: w styczniu (1), lutym (2) i czerwcu (2) 2019 r. Zawierały informacje bieżące i kolejne projekty programu XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Przeznaczone były dla Zarządu, zainteresowanych członków Klubu oraz osób z którymi Klub współpracował w organizacji Tygodnia. Biuletyn opracowywali Wojciech Sala i Anna Sala.

W roku 2019 w sześciu numerach Biuletynu „Dlatego” Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, zostało opublikowanych czternaście artykułów związanych z działalnością Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie (w numerach 1, 2, 3, 5, 6 i 11). Artykuły zawierały informacje składane na Zarządzie i Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Katowicach o działalności KIK w Chrzanowie, a szczególnie o XXXII i XXXIII Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Dotyczyły też odczytów Wojciecha Sali w Siemianowicach Śląskich i Cieszynie-Bobrku poświęconych śp. ks. Józefowi Danchowi. Informowano również o nadaniu Wojciechowi Sali medalu za zasługi dla rozwoju miasta i Ziemi Chrzanowskiej (nr 1(325)/2019) oraz przyznaniu mu godności Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (nr 5(329)/2019).

W nr 15 z 14 kwietnia 2019 r. Tygodnika Niedziela wydanie Bielsko-Żywieckie ukazał się artykuł Moniki Jaworskiej „Wspomnienia ks. Józefa Dancha” o spotkaniu w Cieszynie-Bobrku.

Informacje o XXXIII Tygodniu ukazały się w październiku na ulotkach informacyjnych portalu Kulturalny Chrzanów, wychodzących raz w miesiącu oraz w biuletynie Nikolaus parafii św. Mikołaja ukazującym się co tydzień.

W dniu 15 grudnia 2019 r. przesłany został do redakcji „Dlatego” fotoreportaż z XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Reportaż ukazał się w roku 2020.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Klub współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci” w Chrzanowie i Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

W organizacji Tygodnia Kultury wzięli udział: parafie św. Mikołaja i św. Jana Chrzciciela oraz inne parafie Rejonu Chrzanowskiego i Trzebińskiego, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało “Apostoł Dobroci”, Starostwo Powiatowe, Burmistrz Chrzanowa, MOKSiR, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, I LO i II LO w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowe nr 5 im. ks. Michała Potaczały i nr 6 im. Jana Pawła II.

Współpraca z samorządem terytorialnym i szkołami

Trwała współpraca z Burmistrzem Chrzanowa, Starostą Powiatowym, Muzeum, Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, szkołami podstawowymi, średnimi, Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego, szczególnie w związku z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Współpraca z parafiami

Klub korzysta z opieki duszpasterskiej ks. proboszcza parafii św. Mikołaja w Chrzanowie Romana Sławeńskiego i ks. Marka Kasperkiewicza oraz z siedziby w domu parafialnym. Wspólnie z parafią organizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Dwóch członków Klubu Antonina Likus i Wojciech Sala są członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Matka Boża z Płok jest patronką KIK w Chrzanowie. Klub współpracuje z Sanktuarium w Płokach od wielu lat. W roku sprawozdawczym odbyło się tam kilka spotkań o Słudze Bożej Janinie Woynarowskiej. Klub dysponuje też materiałami o kulcie Sługi Bożego ks. Michała Rapacza, proboszcza w Płokach, które warto będzie przekazać Sanktuarium.

Klub od wielu lat współpracuje z parafią św. Jana Chrzciciela w Kościelcu zwłaszcza w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. W roku sprawozdawczym ta współpraca znacznie się pogłębiła w 20 lecie beatyfikacji br. Marcina z Kościelca.

Zebrania Zarządu Klubu

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 Zebrań Zarządu. Sekretarz Klubu prowadzi zeszyt protokołów.

Ruch członkowski

W roku sprawozdawczym ubył jeden członek zwyczajny (śp. Janina Bartman) i przybył jeden członek zwyczajny. Z końcem roku sprawozdawczego Klub liczył 32 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

Zarząd

Chrzanów, dnia 20 sierpnia 2020 r.