Pismo Święte w Klubie Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

Tradycja kręgów biblijnych w Klubie sięga początków jego istnienia, czyli początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przez wiele lat kręgi te prowadziły osoby świeckie.

16 listopada 2005 roku zaprosiliśmy do prowadzenia kręgów ks. Romana Sławeńskiego. Wyjątkowo zastępują Go inni księża, kórych zaprasza. Spotkania mają charakter otwarty, gromadzą od kilku do kilkunastu osób, odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie. Bardzo sobie cenimy te spotkania. Informacje o odbytych spotkanich umieszczone są w kalendarium, a o spotkaniach bieżących na stronie głównej.

Na plakatach zapowiadających krąg biblijny oraz na stronie internetowej Klubu podawana jest perykopa przewidziana na dane spotkanie.

Dzięki rozwijającej się obecności Pisma Świętego w internecie, można od jakiegoś czasu nie tylko odczytać tekst, ale również odsłuchać wybrany fragment czytany przez lektora. Korzystamy ze strony biblijni.pl, zapowiadając Krągi Biblijne na naszych stronach klubowych.

Pojawił się nowy pomysł: systematycznie - rozdział po rozdziale - słuchać Pismo Św. Ta strona służy do pomocy w realizacji pomysłu. W miarę postępu umieszczane są odsyłacze do kolejnych, aktualnie słuchanych fragmentów Biblii. Wystarczy kliknięcie myszy na wybranej perykopie, by w głośniku rozległ się jej tekst. Odsłuchanie pięciu rozdziałów zajmuje ok. pół godziny. Kolory tła tabeli Aquamarine i Moccasin służą grupowaniu po 5 rozdziałów.

Opracowane zostały odsyłacze do Pięcioksiągu.

Przesłuchanie Księgi Rodzaju zajęło 10 dni. W słuchaniu jest Księga Wyjścia.

Wojciech Sala

Założenie: 4 grudnia 2014 r. / Aktualizacja: 17 grudnia 2014 r.